Реферат на тему: Оптимізація інформативності карт сучасних деформацій і рухів земної поверхні В статтях [1, 2, 3] зроблено статистичний аналіз поля деформацій гірських регіонів Криму та Карпат і виконано порівняння гістограм статистичного розподілу. Виявлено, що для будь-якого інформаційного поля отриманого...

Подробнее

Реферат на тему: Точність  геодезичного  забезпечення  робіт із  кадастрового  землеустрою Удосконалення земельних відносин вимагає розвитку земельного законодавства, регламентації механізмів кадастрового землеустрою та правових відносин у процесі формування об’єктів земельної власності. Кадастровий землеустрій – це заходи з реалізації земельної політики та...

Подробнее

Реферат на тему: Реалізація муніципальної ГІС на базі центру державного земельного кадастру Техніко-економічна і соціальна доцільність автоматизації інформаційно-технологічних процесів у сфері земельного кадастру вже доведена світовим співтовариством [5]. І при використанні аргументів про створення ГІС для міста при обговоренні статей...

Подробнее

Реферат на тему: Про кореляційний зв’язок  змін прискорення сили ваги зі змінами висот, сонячною активністю і техногенними чинниками Вектор прискорення сили ваги є функцією гравітаційної сталої G, швидкості обертання Землі ?, радіуса-вектора місцеположення пункту  r  і густини в тілі Землі...

Подробнее

Реферат на тему: Про побудову регіональної коваріаційної функції  аномалій сили ваги для деякої відстані Y [2] (1) Де Y — кутова відстань на сфері одиночної кулі, M — оператор математичного сподівання. Коваріація (1) означає сумісну зміну і показує степінь взаємної...

Подробнее

Реферат на тему: Алгоритм комплексованої обробки навігаційної інформації, яка поступає від одометричної та радіотехнічних навігаційних систем, на базі методу максимальної правдоподібності Досягнення точностей місце визначення наземних рухомих об’єктів, які забезпечують потрібні точності цілевказівки, є проблематичним при використанні тільки автономної навігації....

Подробнее

Реферат на тему: Флуктуаційний  метод  визначення  вертикальної  рефракції Прямим методом визначення вертикальної рефракції є метеорологічний метод, в якому кут рефракції в сухому повітрі атмосфери визначають за формулою[7,17,5]: , (1) де: Т- температура повітря; Р – тиск; с- аномальний градієнт температури...

Подробнее

Реферат на тему: Дослідження польового цифрового фотограмметричного комплексу Однією з основних задач розвідки переднього краю є визначення координат орієнтирів та цілей. Для цього широко застосовують стереофотограмметричний метод. На сучасному етапі розвитку фотограмметрії все більше використовуються цифрові знімальні системи. На кафедрі...

Подробнее

Реферат на тему: Оптимальний метод обробки висотних кінематичних мереж В кінематичних мережах, просторове положення пунктів зазнає безперервної зміни в часі. Для визначення цих змін необхідно проводити регулярні повторні цикли вимірів елементів мережі. Якщо розглядати кінематичну мережу, як вільну то при ...

Подробнее

Контрольна робота на тему: Методика оперативного виправлення топографічних  карт  з застосуванням геоінформаційних  технологій План Вступ Технологія оперативного виправлення топографічних карт у військах. Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням інструментальної ГІС. Реалізація автоматизованої методики оперативного виправлення топографічних карт засобами інструментальної...

Подробнее
Страница 29 из 85« Первая...1020...2728293031...405060...Последняя »