1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою (контрольна)

0 Comment on 1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою (контрольна)

Контрольна робота на тему: 1. Кількість і розмір сівозмін. 2. Правова основа і принципи землеустрою 1. Кількість і розмір сівозмін. Система використання ріллі. Рілля займає 80 / загальної площі с\г угідь України. Вона є угіддям універсального використання На ній можуть...

Continue Reading

Гумусний стан ґрунтів (реферат)

0 Comment on Гумусний стан ґрунтів (реферат)

Реферат на тему: Гумусний стан ґрунтів Гумусний стан ґрунтів — сукупність морфологічних ознак, загальних запасів, властивостей органічної речовини й процесів її утворення, трансформації та міграції в ґрунтовому профілі. У різних природних умовах характер і швидкість гумусоутворення неоднакові і залежать від...

Continue Reading

Cтруктура грунту. Вода в грунті (реферат)

0 Comment on Cтруктура грунту. Вода в грунті (реферат)

Реферат на тему: Cтруктура грунту. Вода в грунті Структура — це відокремлення (агрегати), на які може розпадатися ґрунт. Агрегати складаються зі з’єднаних між собою механічних елементів. Форми, розміри і якісний склад структурних відокремлень у різних ґрунтах і горизонтах неоднаковий. Розрізняють,...

Continue Reading

Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика (контрольна)

0 Comment on Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика (контрольна)

Контрольна робота на тему: Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості, їх суть і коротка характеристика 1. Ємність поглинання та склад обмінно-поглинутих катіонів різних ґрунтів Загальна кількість усіх поглинутих (обмінних) катіонів, які можуть бути витіснені з...

Continue Reading

Методичні рекомендації по визначенню рекреаційної місткості території (реферат)

0 Comment on Методичні рекомендації по визначенню рекреаційної місткості території (реферат)

Реферат на тему Методичні рекомендації по визначенню рекреаційної місткості території Рекреаційна місткість території один з найважливіших показників при плануванні рекреаційно-туристського господарства, в тому числі в процесі формування спеціальних (вільних) економічних зон туристсько-рекреаційного типу. Вона впливає на якісний стан рекреаційних ресурсів,...

Continue Reading

Рекреаційний потенціал в контексті перспектив соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (реферат)

0 Comment on Рекреаційний потенціал в контексті перспектив соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (реферат)

Реферат на тему Рекреаційний потенціал в контексті перспектив соціально-економічного розвитку Карпатського регіону Аналіз географічних, природних, історичних, економічних умов показує, що Карпатський регіон на етапі становлення державності і входження України у світове співтовариство має унікальний шанс стати своєрідним полігоном, де розумна...

Continue Reading

Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів (реферат)

0 Comment on Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів (реферат)

Реферат на тему Методичні рекомендації по визначенню економічної оцінки природних курортних ресурсів Природні курортні ресурси (ПКР) є продуктом природи і мають цінність як елемент навколишнього природного середовища і суспільного добробуту. Приймаючи участь в оздоровленні населення та залучаючись в господарський оборот,...

Continue Reading

Методика визначення вартості рекреаційних об\’єктів (реферат)

0 Comment on Методика визначення вартості рекреаційних об\’єктів (реферат)

Реферат на тему Методика визначення вартості рекреаційних об’єктів При проведенні роздержавлення та приватизації рекреаційних об’єктів головною проблемою є їх вартісна оцінка, яка повинна враховувати особливості функціонування рекреаційних об’єктів та результати їх фінансово-господарської діяльності. Функціонування рекреаційних об’єктів безпосередньо пов’язане з використанням...

Continue Reading

Методика оцінки історико-культурних туристичних ресурсів (реферат)

0 Comment on Методика оцінки історико-культурних туристичних ресурсів (реферат)

Реферат на тему Методика оцінки історико-культурних туристичних ресурсів Історико-культурні туристичні ресурси (ІКТР) — це пам’ятки історії і культури, створені людиною, які мають суспільно-виховне значення, становлять пізнавальний інтерес і можуть бути використані в туристичній діяльності. До складу ІКТР входять пам’ятки історії,...

Continue Reading

Методика визначення нормативів платежів за використання територій курортно-оздоровчого призначення (реферат)

0 Comment on Методика визначення нормативів платежів за використання територій курортно-оздоровчого призначення (реферат)

Реферат на тему Методика визначення нормативів платежів за використання територій курортно-оздоровчого призначення В основі методичних прийомів визначення ставок плати за територіальні ресурси курорту (землі оздоровчого призначення) лежить їх вартісна оцінка, що виходить з рентної концепції і їх граничної корисності. Розрахунок...

Continue Reading