Реферат на тему: Ландшафтно-дистанційні дослідження Ландшафтно-дистанційні дослідження – це поєднання ландшафтних та дистанційних методів вивчення природно-господарських систем Землі. Дистанційні методи забезпечують одержання оперативних, об’єктивних, одночасних для великих територій даних про ландшафтні системи Землі. За допомогою ландшафтного методу за аерокосмічними даними...

Подробнее

Реферат на тему: Оптимізація ландшафтів Івано-Франківської області З усього різноманіття сучасних проблем однією з найскладніших є проблема наростання суперечностей між природними процесами та процесами соціально-економічного розвитку і використання природних ресурсів. Розвиток промислового й аграрного виробництва, використання значної кількості природних ресурсів,...

Подробнее

Реферат на тему: Трансформація гранулометричного складу ґрунтів в разі осушення Фізичні властивості ґрунтів є однією з найважливіших характеристик, що визначає якісний стан ґрунтового покриву. Вони впливають на напрям ґрунтотворного процесу, морфогенетичні особливості, фізико-хімічні, хімічні, агрономічні, водно-фізичні, теплові властивості і режими,...

Подробнее

Реферат на тему: Сільськогосподарська трансформація ґрунтів Розточчя Антропогенна трансформація дерново-слабопідзолистих зв’язнопіщаних ґрунтів у межах Розточчя пов’язана з вирубуванням лісів та освоєнням звільнених від лісової рослинності територій для вирощування сільськогосподарських культур. Вона розпочалася в період виникнення перших поселень, письмові згадки про...

Подробнее

Реферат на тему: Теоретичні засади ландшафтних еколого-геохімічних досліджень Сучасний екологічний стан ландшафтних геосфер потребує конструктивних підходів і видозмінення ландшафтних досліджень на засадах класичного ландшафтознавства відповідно до сучасних потреб людства, яке через суцільні екологічні кризи, катастрофи опинилось на грані самозбереження. З...

Подробнее

Реферат на тему: Флювіальні ландшафти Вступ. Метою дослідження є виявлення особливостей флювіального ландшафту як окремого гомогенного типу денної поверхні, що створюється під дією флювіації як одного з ландшафтоутворюючих процесів. Наше дослідження стосується ландшафтів як організації денної поверхні, літоморфологічні особливості якої...

Подробнее

Реферат на тему: Радіоекологічна критичність ландшафтів Одним із напрямів ефективного застосування ландшафтного підходу до розв’язання наукових та прикладних задач комплексного характеру стала радіоекологія. Цьому сприяло те, що радіоактивно забрудненими внаслідок Чорнобильської катастрофи стали території Київського та Житомирського Полісся, різні за...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості ландшафтної структури гірничопромислових геокомплексів Необхідність удосконалення методик геоекологічних досліджень у межах гірничопромислових територій України сьогодні не викликає сумніву, оскільки наслідки гірничих розроблень корисних копалин позначаються на екологічному стані природних та антропогенних ландшафтів, які є середовищем життєдіяльності...

Подробнее

Реферат на тему: Ландшафтність етносу та етнічність ландшафту Метою дослідження став аналіз взаємодії етносу і ландшафту, наслідком якої є вплив особливостей ландшафтів на етноси і, навпаки, зміни ландшафтів під впливом життєдіяльності етносів. Отже, мова йтиме про новий виток розвитку геодетермінізму....

Подробнее

Реферат на тему: Агроландшафтні системи У сучасній географічній літературі достатньо аргументованими є твердження про неможливість забезпечення об’єктивності дослідження взаємодії складових системи „суспільство–природа” шляхом застосування лише диференційованого підходу. Навпаки, пізнання просторово–часових закономірностей природокористування реалізується на основі єдності і спільних зусиль різноманітних...

Подробнее
Страница 11 из 85« Первая...910111213...203040...Последняя »