Реферат на тему: Патерни поверхні у ландшафтоутворюючому просторі Останнім часом географи все більшу увагу приділяють тим процесам, які відбуваються на денній поверхні і проявляються у вигляді поступової або різкої зміни організації її малюнка. Ця увага пояснюється тим, що денна поверхня...

Подробнее

Реферат на тему: Ландшафтна структура урбанізованих територій і потреби людини Ландшафт, як і місто, складне цілісне утворення. Разом з тим, місто є сукупністю різних видів антропогенних ландшафтів, у формуванні та розвитку яких бере участь людина. Відійшовши від класичного аналізу, розглядаємо...

Подробнее

Реферат на тему: Ніша ландшафтознавства в полі культури та місце Львівської ландшафтознавчої школи в ній Поняття ландшафту не слід вважати як таке, що належить тільки географії й, навіть, тільки науці. За своїм змістом воно є набагато ширшим й охоплює такі...

Подробнее

Реферат на тему: Ландшафтознавче вивчення клімату Зміст ландшафтно-кліматологічних досліджень полягає у вивченні кліматичних властивостей ландшафтних комплексів, виявленні локальних (мезо-, топо-, мікро-) кліматичних відмінностей – своєрідного відображення ландшафтного різноманіття території. Дослідження подібного плану мають наукове, практичне та пізнавальне значення: розширюються й...

Подробнее

Реферат на тему: Антропогенізовані ландшафти як варіанти природних Зосередження уваги на природних складових – матеріальних та енергетичних, – які залишаються основою антропогенізованих ландшафтів, дає можливість досліджувати їх саме як ландшафтні утворення, чия первісна структура змінена людиною. Це відомий та використовуваний...

Подробнее

Реферат на тему: Передгірні комплекси як особливий клас ландшафтів Передгірні території своєрідні i специфічні природні утворення. Вони тісно пов’язані з гірськими та рівнинними й виступають ніби з’єднуючою ланкою, або “коридором” обміну речовини та енергії. Враховуючи специфіку просторово-позиційного положення й процеси,...

Подробнее

Реферат на тему: Застосування моделі FORKOME у прогнозуванні змін лісових ландшафтів Головним плюсом комп(ютерного моделювання є те, що за допомогою моделей можна прогнозувати наслідки спрямованих дій на багато років чи століть наперед. Модель FORKOME дає можливість проімітувати видовий склад дерев,...

Подробнее

Реферат на тему: Феномен ландшафту: проблема існування і способи відображення Проблема. Протягом останнього десятиліття ми спостерігаємо значну активізацію географів, яка пов’язана з намаганням знайти відповідь на вкрай важливе і складне питання: як трактувати термін “ландшафт”. Термін, який виник в епоху...

Подробнее

Реферат на тему: Класифікація перезволожених ландшафтних систем (на прикладі Львівської області) Перезволожені ландшафтні системи (ПЛС) – це природні системи різної складності і різного рівня, до яких ми зачислюємо торфовища, болотні масиви, заболочені землі, а також території, що в минулому були...

Подробнее

Реферат на тему: Вернакулярні ландшафтні регіони Eкраїни Проблему районування в ландшафтознавстві відносять до числа відносно добре розроблених. Основний напрямок розроблення цієї проблеми полягає у пошуку принципів і методів ландшафтного районування, складання на їхній основі відповідних схем районування, які вважають за...

Подробнее
Страница 10 из 85« Первая...89101112...203040...Последняя »