Реферат на тему: Світове господарство як економіко-географічна система. Основні етапи його формування План 1. Поняття світового господарства як економіко-географічної системи. 2. Міжнародний поділ та інтеграція праці – основа світового господарства. Чинники міжнародного поділу праці. 3. Основні періоди формування світового господарства...

Подробнее

Реферат на тему: Політична карта світу та основні етапи її формування План 1. Поняття політичної карти світу. Держава як елемент політичної карти і основна форма геопросторової організації суспільства. 2. Основні підходи до періодизації процесу розвитку світового суспільства. 3. Політична карта...

Подробнее

Реферат на тему: Географічна систематизація країн сучасного світу. Регіоналізація світового простору План 1. Необхідність систематизації країн для потреб соціально-економічної географії світу. Види географічної систематизації. 2. Типологія країн за політичним статусом. 3. Класифікація країн за розмірами території. 4. Класифікація країн за...

Подробнее

Реферат на тему: Природні чинники розвитку людського суспільства. Природоресурсні та екологічні проблеми людства План 1. Мінеральні ресурси світу. 2. Масштаби і джерела забруднення довкілля у світовому вимірі. 3. Основні екологічні проблеми людства. 1. Мінеральні ресурси світу. Мінеральні ресурси — це...

Подробнее

Реферат на тему: Сучасна просторова структура світового господарства. Територіально-структурні зрушення в економіці країн і регіонів світу План 1. Нові індустріальні країни. 2. Основні напрямки територіальних зрушень господарства і населення в сучасному світі. 1. Нові індустріальні країни. «Новими індустріальними країнами» (НІК)...

Подробнее

Реферат на тему: Демогеографічні та екістичні аспекти світового господарства План 1. Динаміка чисельності населення і демографічні тенденції в сучасному світі. 2. Глобальні демографічні проблеми. Демографічна політика. 3. Трудоресурсний потенціал планети. Проблеми зайнятості населення і безробіття. 4. Міграції населення, причини і...

Подробнее

Реферат на тему: Географія медицини План 1. Медична географія як наука. 2. Розвиток медичної географії. 3. Сучасний стан та перспективи розвитку. Предмет та об’єкт вивчення медичної географії України. 4. Комплекс охорони здоров’я. – 1– Економічна і соціальна географія нині переживає...

Подробнее

Реферат на тему: Суспільно-географічні дослідження злочинності: генеза, сучасний стан і перспективи в Україні План 1. Загальна характеристика географії соціального неблагополуччя. 2. Сучасні особливості розповсюдження злочинності. – 1 – Соціальна географія вивчає також територіальну організацію, тобто розміщення і геопросторову структуру тіньових...

Подробнее

Реферат на тему: Політична географія України як наукова дисципліна План 1. Політична географія України як наука. 2. Об’єкт, предмет політичної географії України, її зв’язок з іншими науками. 3. Методи політико-географічних досліджень. 4. Політична географі і геополітика. 5. Географічні відмінності суспільно-політичного...

Подробнее

Реферат на тему: Географія побуту План 1. Житлово-комунальний комплекс України: сучасні тенденції розвитку. 2. Аналіз структури комплексу побутового обслуговування та торгівлі. 3. Комплекс зв’язку. 4. Географічні підходи до вивчення банківсько-фінансової сфери в Україні. – 1 – Житлово-комунальний комплекс покликаний задовольняти...

Подробнее
Страница 51 из 107« Первая...102030...4950515253...607080...Последняя »