Реферат на тему: З історії вивчення сучасних морфодинамічних процесів за результатами стаціонарних і напівстаціонарних досліджень     Дослідження сучасних морфодинамічних процесів, чинників їх розвитку та утворених ними форм рельєфу тривають давно, про що свідчать як публікації монографічного характеру, так і численні...

Подробнее

Реферат на тему: Етногеографічне районування України Для створення схеми сучасного етногеографічного районування України за основу нами взято питому вагу корінної нації та мозаїчність національних меншин у межах кожної адміністративної області (до уваги бралися меншини, які становлять не менше 0.1%...

Подробнее

Пошукова робота: Закарпатська область (географія) ПЛАН Географічне положення, адміністративно-територіальний поділ. Історія формування території області Рельєф Закарпатської області Геологічна будова Закарпатської області Грунти Закарпатської області Клімат Закарпатської області Корисні копалини Закарпатської області Географічне положення, адміністративно-територіальний поділ.  Закарпатська область у складі України...

Подробнее

Реферат на тему: Етапи формування сучасних ландшафтів приміської зони Вінниці Ландшафти приміської зони будь-якого міста – складне й, досить часто, оригінальне просторово-часове утворення. Вони формуються одночасно з містом і є по суті – продовженням міста, як реальним, так і...

Подробнее

Реферат на тему: Лемки – етнографічна група (субетнос) українського етносу Лемки — етнографічна група українських горян, яка до 1947 р. жила по обох боках Карпатського хребта і державних кордонів (до 1772 р. — польсько-угорського, а з 1919 р. — польсько-чехословацького)....

Подробнее

Реферат на тему: Закономірності розвитку процесу містобудівництва на території України у середньовічний період (V-XVII ст.) Однією з найважливіших властивостей міста як екосистеми є динамізм, який проявляється у зміні якісних і кількісних характеристик його природних і антропогенних складників у просторі та...

Подробнее

Реферат на тему: Етнографічні групи (субетноси) українського етносу (бойки, гуцули, лемки, литвини, поліщуки, черкаси) Під етнографічною групою або субетносами розуміють певну групу людей, що належить до конкретного етносу. Вона зберігає традиційні елементи побутової культури, діалектні відмінності в мові і складає...

Подробнее

Реферат на тему: Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області            В сучасних умовах трансформації суспільних відносин, коли головною проблемою є вихід з економічної кризи, посилюється необхідність врахування екологічного фактора у розвитку поселень. Це викликано значним антропогенним...

Подробнее

Реферат на тему: З історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття “трудовий потенціал”   Реформування економіки України у напрямку до ринкової робить надзвичайно актуальним питання сутності трудового потенціалу, проблему його формування та використання, формування і вдосконалення механізмів ринку праці. Для...

Подробнее

Реферат на тему: “Північно-Східний економічний район” ПЛАН Вступ 1. Природні умови та ресурси Північно-Східного економічного району 2. Населення району 3. Економічний потенціал району Висновки Список використаної літератури Вступ Площа — 83,9 тис.км2. Населення — 6046,0 тис. осіб. Склад: Полтавська, Сумська...

Подробнее
Страница 45 из 107« Первая...102030...4344454647...506070...Последняя »