Реферат на тему: Історія екологічного районування          Одним із найефективніших методів вивчення закономірностей та проблем територіальної диференціації взаємодії суспільства та природи, суспільного розвитку чи інших явищ є районування [1].   Як зазначав Гродзинський М.Д., районування поки що є...

Подробнее

Реферат на тему: Економічний потенціал України Економічний потенціал країни характеризує можливості національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства. Ці можливості дають всі наявні в країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні та...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Етапи формування сучасної політичної карти світу Політична карта світу відображає геопросторові властивості політичної організації суспільства та його підсистем. Основними елементами політичної карти світу є країни (держави) і міжнародні (міждержавні) організації. З погляду географії термін «держава» найкраще визначається...

Подробнее

Реферат на тему: Історія організації туристично-краєзнавчої роботи в Галичині (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)            Туристично-краєзнавчий рух в Галичині в другій пол. 19 – поч. 20 ст. був однією з ключових форм національно-патріотичного виховання. Тут...

Подробнее

Реферат на тему: Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області Питання географічного вивчення трудових ресурсів, зайнятості і проблем безробіття є традиційними у географії населення. Особливості суспільного розвитку лише вносять певні корективи у постановку акцентів зазначених досліджень. В сучасних...

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Земля свідком минулого (досвід європейських учених початку ХХ ст. у зборі й аналізі географічних назв) Перші десятиліття XIX ст. принесли незвичайне оживлення історичних студій. Романтизм, що володів тоді всесильно в літературі, розбуджував зацікавлення до минувшини, до...

Подробнее

Реферат на тему: Етапи формування поселенської мережі Луганської області Територіальна організація розселення в Луганській області формувалася під впливом багатьох чинників. Використовуючи історичний метод дослідження, виділимо етапи її формування та з’ясуємо основні напрямки розвитку поселенської мережі у кожному з них....

Подробнее

Реферат на тему: Етапи формування національного складу населення Чернівецької області Упродовж багатьох століть на території сучасної Чернівецької області відбувалися складні етносоціальні процеси, які призвели до значної строкатості національної структури населення. Чернівецька область характеризується досить складним економіко–географічним та геополітичним положенням....

Подробнее

РЕФЕРАТ на тему: Деякі закономірності взаємозв’язаного розвитку демогеографічних, соціально-географічних та етногеографічних процесів в Україні на початку XXI ст. Перший Всеукраїнський перепис населення 2001 року виявив не лише нові зміни в етнонаціональній структурі населення України, але й істотну диференціацію за тенденціями...

Подробнее

Реферат на тему: Еколого-освітня робота з учнівською молоддю як складова збереження біорізноманіття    Екологічна освіта в установах природно-заповідного фонду України покликана на підвищення рівня екологічних знань та формування екологічної культури населення, туристів, гостей регіону. Високий рівень обізнаності щодо екологічних проблем регіону,...

Подробнее
Страница 44 из 107« Первая...102030...4243444546...506070...Последняя »