Методи обліку населення в Україні (реферат)

0 Comment on Методи обліку населення в Україні (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Методи обліку населення в Україні   Потреба у обліку населення виникла давно і була пов’язана із необхідністю оподаткування людей. В Україні відомості про перші обліки населення відомі з ІХ ст. Але вони були епізодичними, охоплювали окремі князівства.   З...

Continue Reading

Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування та розвиток туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області (реферат)

0 Comment on Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування та розвиток туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування та розвиток туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області Ще за стародавніх часів у різних країнах світу люди здійснювали близькі й далекі мандри. Одні з метою вклонитися святим місцям або встановити торговельні зв’язки...

Continue Reading

Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України (реферат)

0 Comment on Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України Вступ. Науковий потенціал є одним з базових понять філософії і наукознавства. У вітчизняній науці існує детально розроблена методика його дослідження [13], але в географії даний...

Continue Reading

Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України (реферат)

0 Comment on Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України В сучасний період відкриваються все нові й нові сторінки історії української географічної науки, що були невідомі широкому загалу пересічних українців. Однією з таких сторінок є життя...

Continue Reading

Національні меншини в Україні (росіяни, євреї, поляки, кримські татари, німці, білоруси, молдавани, болгари, угорці) (реферат)

0 Comment on Національні меншини в Україні (росіяни, євреї, поляки, кримські татари, німці, білоруси, молдавани, болгари, угорці) (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Національні меншини в Україні (росіяни, євреї, поляки, кримські татари, німці, білоруси, молдавани, болгари, угорці) Національною меншиною вважається фізичний масив (група) людей не корінного етнічного статусу, але яка живе у сучасному для себе етносередовищі. В Україні – це...

Continue Reading

Нерівномірність розміщення населення на Землі (реферат)

0 Comment on Нерівномірність розміщення населення на Землі (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Нерівномірність розміщення населення на Землі Населення на Землі розміщене нерівномірно. Це зумовлено різними причинами:  а) впливом природного фактора: пустелі, тундра, високогір’я, території, вкриті льодом, та тропічні ліси не сприяють розселенню людей; б) дією історичних особливостей заселення земної...

Continue Reading

Подільський економічний район (реферат)

0 Comment on Подільський економічний район (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Подільський економічний район Географічне положення Подільського економічного району, загальна характеристика Подільський соціально-економічний район розташований в західно-центральній частині України та охоплює Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку області. Площа його складає 60,9 тис. км3 або 10,1 % території держави. На...

Continue Reading

Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів (реферат)

0 Comment on Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів Однією з найважливіших суспільно-географічних проблем, що виникли у період перехідної економіки у регіонах України, є проблема найбільш ефективного використання працересурсного потенціалу. Вона зумовлена наявністю значного резерву працездатного...

Continue Reading

Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога (реферат)

0 Comment on Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога (реферат)

РЕФЕРАТ на тему: Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога Екологічна освіта школярів — одне з найважливіших завдань суспільства у справі охорони природи. Особливу відповідальність за глибоке, ґрунтовне та повноцінне екологічне навчання і виховання державою покладено на загальноосвітні школи. Окремі проблеми довкілля...

Continue Reading

Географічні засади формування територіальних громад у світлі нового адміністративно-територіального устрою України (реферат)

0 Comment on Географічні засади формування територіальних громад у світлі нового адміністративно-територіального устрою України (реферат)

Реферат на тему: Географічні засади формування територіальних громад у світлі нового адміністративно-територіального устрою України   Зміна суспільних відносин в Україні зумовлює необхідність вдосконалення територіальної організації суспільства. Це може бути здійснено тільки за умови зміни адміністративно-територіального устрою України, приведення його до...

Continue Reading