Історія досліджень печер в Україні Історія вивчення карстових печер України тісно пов’язана з історією географічних, геологічних, біологічних, археологічних, карстознавчих досліджень. Карстова комісія НАН України в 1993 р. виступила з ініціативою підготовки зведення з цього питання. Нею використані архівні матеріали, численні...

Подробнее

Етапи і напрямки формування української суспільно-географічної думки Проблема визначення закономірностей розвитку науки є однією з найактуальніших у методології наукового пізнання. Історія кожної науки відбиває розвиток її предметного змісту, еволюцію наукових ідей, теорій тощо. Вона розкриває не лише те, що було...

Подробнее

Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті Історія Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка бере початок від грудня 1924 року. Спочатку це були вищі педагогічні курси, які у 1925 році реорганізовано у Сумський педагогічний технікум з правами...

Подробнее

Історія геолого-геоморфологічних досліджень Подільських Товтр В історії геолого-геоморфологічного вивчення Подільських Товтр за спрямуванням, детальністю досліджень та завданнями, які при цьому вирішувались, виділяємо три етапи. Враховуючи внутрішню неоднорідність кожного з них, вважаємо за доцільне розділяти їх на періоди. Перший етап (ХІХ...

Подробнее

Історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області Мінеральні ресурси є одним з найважливіших природних багатств сьогодення, а це посилює необхідність вивчення проблем їх раціонального використання в просторово-часовому аспекті. Розміщення Чернівецької області в межах двох потужних тектонічних структур (Східно-Європейської платформи...

Подробнее

Географічні дослідження Поділля у працях польських вчених XIX сторіччя Посилений інтерес до Поділля у ХІХ ст., цього порубіжного українського регіону, пояснювався як об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками. Об’єктивні полягали в особливостях соціально-економічного та політичного розвитку Росії і Австро-Угорщини в ХІХ...

Подробнее

Етапи становлення та розвитку об`єктів природно-заповідного фонду в східній частині Опілля Історія наукових досліджень східної частини Опілля нараховує десятки років. Необхідно відмітити праці Ш.Вердака (1923), Г.С.Куковиці (1976), М.П.Чайковського (1979), К.І.Геренчука (1979), Б.В.Заверухи (1981, 1982), М.М.Барни, Л.П.Царика, В.М.Черняка (1997), Й.М.Свинка, В.М.Черняка,...

Подробнее

Етапи формування поселенської мережі Луганської області Територіальна організація розселення в Луганській області формувалася під впливом багатьох чинників. Використовуючи історичний метод дослідження, виділимо етапи її формування та з’ясуємо основні напрямки розвитку поселенської мережі у кожному з них. Початок утворення поселенської мережі...

Подробнее

Замітки до етноґрафічної карти Руси-України Безнастанно йде у нас допит за етноґрафічною картою. На всіляких зборах, по часописях розглядаються голоси на той темат, ба й устно доводилось мені і у нас і за кордоном чути про пекучу потребу такої карти....

Подробнее

Кадастрові карти як джерело вивчення стану земельних ресурсів галичини XVIII — поч. XX ст. У зв’язку з проведенням земельної реформи в Україні, що передбачає розпаювання земель і передачу їх у власність селян, виникла необхідність розробки нового земельного кадастру, який би...

Подробнее
Страница 20 из 107« Первая...10...1819202122...304050...Последняя »