Оптимізація фізичного стану учнів ліцею засобами військово-фізичної підготовки (реферат)

0 Comment on Оптимізація фізичного стану учнів ліцею засобами військово-фізичної підготовки (реферат)

Реферат на тему: Оптимізація фізичного стану учнів ліцею засобами військово-фізичної підготовки Сьогодні, одним з найбільш ефективних шляхів вирішення завдань фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, переважна більшість фахівців [2, 3, 8] вважає розробку і реалізацію на практиці відповідних педагогічних технологій....

Continue Reading

Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення та фактори, які впливають на ставлення до індивідуального здоров’я (реферат)

0 Comment on Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення та фактори, які впливають на ставлення до індивідуального здоров’я (реферат)

Реферат на тему: Здоровий спосіб життя в контексті ноосферного мислення та фактори, які впливають на ставлення до індивідуального здоров’я В цілому проблема здоров’я людини поставлена сьогодні в один ряд з такими фундаментальними науками як біологія, фізика, хімія. По своїй практичній...

Continue Reading

Жінки в олімпійському футболі (реферат)

0 Comment on Жінки в олімпійському футболі (реферат)

Реферат на тему: Жінки в олімпійському футболі Футбол – одна з найдавніших ігор людства. Архівні джерела, знайдені в Китаї, Єгипті та стародавній Греції, дають підстави вченим (А.Барканс) стверджувати, що футбол був відомий людству задовго до нашої ери. Прародичкою футболу була...

Continue Reading

Фізико-механічні характеристики спортивного взуття і штучного покриття, які визначають ударні навантаження на організм спортсмена (реферат)

0 Comment on Фізико-механічні характеристики спортивного взуття і штучного покриття, які визначають ударні навантаження на організм спортсмена (реферат)

Реферат на тему: Фізико-механічні характеристики спортивного взуття і штучного покриття, які визначають ударні навантаження на організм спортсмена Вивчення ударних навантажень, які діють на склепінчастий аппарат стопи (САС) спортсмена при виконанні спортивних вправ нерозривно пов’язане з дослідженнями особливостей спортивного взуття (СВ)...

Continue Reading

Особливості оздоровчо-спортивної діяльності та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів (реферат)

0 Comment on Особливості оздоровчо-спортивної діяльності та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів (реферат)

Реферат на тему: Особливості оздоровчо-спортивної діяльності та мотивація до занять фізичними вправами у ліцеїстів На сьгоднішній день в Україні функціонує декілька сот ліцеїв різного профілю. Особливість цих навчальних закладів полягає в тому, що до них вступають учні 12-14 років, які...

Continue Reading

Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми (реферат)

0 Comment on Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми (реферат)

Реферат на тему: Характеристика ставлення школярів до уроків фізичної культури та різних розділів навчальної програми Процес фізичного виховання підпорядкований ймовірнісним закономірностям. Це означає, що вирішення завдань фізичного виховання можливе за допомогою найрізноманітніших засобів. Проте за допомогою одних засобів вирішення завдань...

Continue Reading

Біомеханічна оцінка стану склепіння стопи як критерій індивідуального підбору спортивного взуття (реферат)

0 Comment on Біомеханічна оцінка стану склепіння стопи як критерій індивідуального підбору спортивного взуття (реферат)

Реферат на тему: Біомеханічна оцінка стану склепіння стопи як критерій індивідуального підбору спортивного взуття Відомо, що стопа є унікальним органом людського тіла, особливості її будови пов’язані із ортоградною позою при пересуванні у просторі, що обумовлює специфічні вимоги до її склепінчастого...

Continue Reading

Вплив рухової активності на психосоматичне здоров’я дітей 6-7 річного віку (реферат)

0 Comment on Вплив рухової активності на психосоматичне здоров’я дітей 6-7 річного віку (реферат)

Реферат на тему: Вплив рухової активності на психосоматичне здоров’я дітей 6-7 річного віку Досягнення високого рівня “шкільної зрілості” у школярів 6-7-річного віку не можливе без достатнього розвитку соматичного здоров’я і рухової активності (РА), які у комплексі забезпечують здатність організму до...

Continue Reading

Туристично-краєзнавча діяльність краєзнавчо-мандрівничого товариства “Плай” (реферат)

0 Comment on Туристично-краєзнавча діяльність краєзнавчо-мандрівничого товариства “Плай” (реферат)

Реферат на тему: Туристично-краєзнавча діяльність краєзнавчо-мандрівничого товариства “Плай” Становлення та розбудова державних інституцій незалежної України тісно пов’язані з процесами духовного відродження українського народу. У вивченні його історичного досвіду й національної самосвідомості особливого значення набуває дослідження місця та ролі туристично-краєзнавчого руху...

Continue Reading

Розвиток боксу в українських спортивних клубах Галичини (1925 – 1939 рр.) (реферат)

0 Comment on Розвиток боксу в українських спортивних клубах Галичини (1925 – 1939 рр.) (реферат)

Реферат на тему: Розвиток боксу в українських спортивних клубах Галичини (1925 – 1939 рр.) Отримання в 1918 р. незалежності Польщею після тривалого періоду колонізації (1772 – 1918), а також закінчення Першої світової війни спричинили введення нового адміністративного укладу в Європі....

Continue Reading