Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України (реферат)

0 Comment on Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України (реферат)

Реферат на тему Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України 1. Наукова сутність та суспільне значення рекреації у природному середовищі Краєзнавство і туризм базуються на цільовому і раціональному використанні рекреаційних ресурсів. Визначити цінність тих чи інших територій для краєзнавства і туризму допоможе вивчення...

Continue Reading

Поняття про туристичний продукт (реферат)

0 Comment on Поняття про туристичний продукт (реферат)

Реферат на тему Поняття про туристичний продукт Тимчасове перебування людини поза місцем її постійного проживання обумовлює специфічний набір потреб, відмінний від потреб, що виникають у звичних для неї умовах. Формування цих потреб визначається наявністю вільного часу і особливостями його використання....

Continue Reading

Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) (реферат)

0 Comment on Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) (реферат)

Реферат на тему Система маркетингових досліджень в туризмі (4 год.) План Суть, типи і напрями маркетингових досліджень в туризмі. Етапи маркетингових досліджень. Форми організації маркетингових досліджень в туризмі. Маркетингова інформація та її види. Методи збору маркетингової інформації. Література 1. Суть,...

Continue Reading

Принципи і функції екологічного туризму (реферат)

0 Comment on Принципи і функції екологічного туризму (реферат)

Реферат на тему Принципи і функції екологічного туризму Принципи, функції та завдання екологічного туризму Будь-яка система — виробнича, освітня, виховна і т.д., включаючи й екологічний туризм загалом будуються на певних фундаментальних засадах — принципах, які відображають її найбільш суттєві риси....

Continue Reading

Цінова політика туристичних підприємств (реферат)

0 Comment on Цінова політика туристичних підприємств (реферат)

Реферат на тему Цінова політика туристичних підприємств План Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства. Фактори та цілі процесу ціноутворення. Методи ціноутворення в туризмі. Вибір та реалізація цінової стратегії. Література 1. Ціна в комплексі маркетингу туристичного підприємства Ціна – найважливіший елемент...

Continue Reading

Реклама в індустрії туризму (реферат)

0 Comment on Реклама в індустрії туризму (реферат)

Реферат на тему Реклама в індустрії туризму План Поняття і напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства Список літератури 1. Поняття і напрямки рекламної діяльності туристичного...

Continue Reading

Класифікація курортів України (реферат)

0 Comment on Класифікація курортів України (реферат)

Реферат на тему Класифікація курортів України Курортологія як наука про курорти розвивалася в міру нагромадження знань про лікувальні природні фактори — клімат, мінеральні води, лікувальні грязі тощо, і в зв’язку з розширенням мережі курортів і розвитком курортної справи в цілому....

Continue Reading

Моршин: путівник. З глибини віків (реферат)

0 Comment on Моршин: путівник. З глибини віків (реферат)

Реферат на тему Моршин: путівник. З глибини віків Ріки, ліси, багаті дичиною, ягодами, грибами, затишні галявини та захищені від вітрів схили — все те, що необхідно для проживання людей є на Прикарпатті. Мабуть, далекі нащадки моршинців належним чином оцінили ці...

Continue Reading

Печери України як пам\’ятки природи (реферат)

0 Comment on Печери України як пам\’ятки природи (реферат)

Реферат на тему Печери України як пам’ятки природи Одним із важливих напрямків діяльності туристів-спелеологів є навчальна робота. Чим більше ми дізнаємося про таємниці підземного світу, тим необхіднішою стає охорона печер як пам’ятників природи. У зв’язку з багатоцільовим використанням печер у...

Continue Reading

Структура та типологія національних туристичних ринків (реферат)

0 Comment on Структура та типологія національних туристичних ринків (реферат)

Реферат на тему Структура та типологія національних туристичних ринків Поліструктурність туристського ринку визначається класифікаційними ознаками туризму як суспільного явища та специфікою туристичної діяльності. Суб’єктами туристичного ринку є юридичні та фізичні особи, задіяні в виробництві та організації споживання туристичного продукту туристами-споживачами....

Continue Reading