Фізичні рівняння кругової циліндричної оболонки . У результаті з урахуванням залежності (1.1) одержуємо . У зв’язку із цим два перших рівняння (а) спрощуються: Звідси знаходимо залежності між нормальними напруженнями і лінійними деформаціями в циліндричній оболонці: , відповідно до четвертого рівняння...

Подробнее

Розрахунок симетричних систем методом сил. Приклади розрахунків Розрахунок симетричних систем методом сил  звернулося в нуль.   Основним засобом для досягнення цієї мети є використання симетрії. Стрижнева система є симетричною, якщо симетричні не тільки осі й опорні закріплення (геометрична симетрія), але...

Подробнее

Розрахунки плоских і просторових стержневих систем. Розтягання-стискання східчастого стержня Розглянемо розрахунки стержневих систем, елементи яких випробовують тільки стиснення-розтягання-стиск. До таких конструкцій ставляться стрижні, навантажені осьовим навантаженням, і ферми, у яких навантаження прикладене у вузлах, а самі вузли являють собою шарніри....

Подробнее

Розрахунок на дію сил інерції при згині Розрахунок на згин з урахуванням сил інерції доводиться проводити в тому випадку, коли елементи конструкцій у процесі експлуатації випробовують більші прискорення, що викликають значні інерційні зусилля. Класичним прикладом деталей, міцні розміри яких варто...

Подробнее

Стійкість систем від консервативних сил, що стежать. Стійкість систем від неконсервативних сил Розглянемо особливості алгоритму розв’язання задач стійкості пружних систем при дії консервативних стежачи сил. До таких задач може бути застосований статичний метод, що спрощує методику їхнього розв’язання. Приклад 4.7....

Подробнее

Розрахунки на стійкість за допомогою коефіцієнтів зменшення основної допустимої напруги Можна вважати, що центрально стиснуті стрижні втрачають свою несучу здатність від втрати стійкості раніше, ніж від втрати міцності, так як критичне напруження завжди менше границі текучості або границі міцності: ,...

Подробнее

Розрахунок нерозрізних балок МГЕ й МКЕ Розглянемо приклад динамічного розрахунку нерозрізної балки, розрахункова схема якої широко використовується в машинобудуванні й будівництві. До цієї схеми приводяться різні вали, осі, балки, ротори турбін, осі гребних гвинтів, карданні вали й т.п. Приклад Визначити...

Подробнее

Розрахунок оболонок обертання на симетричне навантаження за моментною теорією Розглянемо рівновагу елемента abcd, вирізаного з оболонки обертання двома суміжними мерідіональними площинами й двома перерізами, перпендикулярними меридіанам (рис. 7.19). Рис. 7.19. Рівновага елемента оболонки . Сума проекцій всіх сил, прикладених до...

Подробнее

Розрахунок оболонки довільної форми за безмоментною теорією  на криволінійній поверхні можна розглядати як прямі. В теорії поверхонь їх називають лінійними елементами. Довжини лінійних елементів пропорційні диференціалам незалежних змінних: . Рис. 7.4. Система криволінійних координат Квадрат лінійного елемента в ортогональних координатах...

Подробнее

Стійкість прямокутних пластин з неоднорідними граничними умовами. Асимптотичний метод на основі теорії збурювань  і хоча б одна завантажена кромка не обперта (вільна), то виникає задача стійкості з неоднорідними граничними умовами (рис. 7.11). Рівняння стійкості (6.53) зводиться до виду (6.66)  ...

Подробнее
Страница 5 из 153« Первая...34567...102030...Последняя »