Теорема про взаємність робіт. Теорема про взаємність переміщень Теорема про взаємність робіт  — його причину, що викликала. Рис.5.4. Сили і викликані ними переміщення   : .  можна виразити через внутрішні силові фактори:  складе    і, отже, виконує додаткову роботу:  ....

Подробнее

Фрикційні автоколивання Особливої уваги заслуговують механічні автоколивання, що виникають у системах з тертям. Сила тертя, що у раніше розглянутих прикладах виявлялася причиною загасання коливань, може бути причиною їхнього розгойдування. Розглянемо найпростішу систему (мал.62,а), що складається з двох обертових барабанів і...

Подробнее

Розрахунок симетричних систем. Приклад розрахунку статично невизначеної балки Розрахунок симетричних систем методом сил  звернулося в нуль. Основним засобом для досягнення цієї мети є використання симетрії. Стержнева система є симетричною, якщо симетричні не тільки осі й опорні закріплення (геометрична симетрія), але...

Подробнее

Стержень на пружній основі , будемо мати (4.14) Це рівняння має кінематичні й статичні параметри (67).  – узагальнена поперечна сила. Наявність або рівність нулю початкових і кінцевих параметрів визначається із крайових умов: а) шарнірне обпирання ; (4.16)   b) жорстке...

Подробнее

Розрахунок безшарнірної арки . Канонічні рівняння будуть мати вигляд: : Переміщення знаходять по формулах Мору. Для подальшого спрощення розрахунку в місці розрізу можна додати жорсткі консолі, а невідомі сили прикласти по їх кінцях (рис. 9.5, г). oe o ue th...

Подробнее

Фундаментальні рішення для поздовжньо-поперечного згину стержня. Визначення спектра критичних сил і форм втрати стійкості статичним методом Розрахунок на стійкість стержневих систем зводиться до визначення критичних сил, перевищення яких викликає перехід системи з одного рівноважного стану в інший. Такий перехід досить...

Подробнее

Стрижень рівного опору. Східчастий стрижень Стрижень рівного опору. При розрахунку на міцність стрижня постійного перетину з урахуванням власної ваги у всіх перетинах, крім небезпечного, напруги виявляються нижче допустимого, тобто матеріал недовантажений (рис.5.7,в). Однак можна спроектувати стрижень такого змінного перетину, в...

Подробнее

Розрахунки при крутінні При крутінні стрижнів із круглим поперечним перерізом дотичні напруження в пружній області пропорційні відстаням точок перетину від осі стрижня (рис. 13.7) і визначаються по формулі , (13.22) a . (13.23) Коли крутний момент збільшується, то пластичні деформації...

Подробнее

Стрижневі системи з кінцевим числом ступенів свободи при гармонійному навантаженні і змінюються в одній фазі, то сили інерції, а отже, і згинаючі моменти, поперечні і подовжні сили досягають найбільших значень у той саме час. Для рішення задачі про змушені коливання...

Подробнее

Стійкість плоскої форми згину тонкостінних стержневих систем. Інтегрування рівнянь стійкості Введення. Проблема стійкості плоскої форми вигину тонкостінних стержнів уперше була освітлена в роботах С.П. Тимошенко ще в 1905-06 р.р. В.З. Власов розробив загальну теорію просторової стійкості тонкостінних стержнів, з якої,...

Подробнее
Страница 4 из 153« Первая...23456...102030...Последняя »