Алгоритм розрахунку методом сил. Вибір основної системи Алгоритм розрахунку методом сил Незалежно від особливостей розглянутої конструкції, можна виділити наступну послідовність розрахунку статично невизначених систем методом сил: 1.     Визначити ступінь статичної невизначеності. 2.     Вибрати основну систему. 3.     Сформувати еквівалентну систему. 4.    ...

Подробнее

Наближений метод обліку крайового ефекту (метод Штаєрмана — Геккелера) На рис. 13.87, а і б зображені оболонки обертання, навантажені по краю розподіленими навантаженнями М0 і Q0. Перша оболонка – полога. При осесиметричному згинанні такої оболонки радіальні переміщення точок і відповідні...

Подробнее

Напруги в пластинці. Зусилля в пластинці Напруження в пластинці . Тоді одержимо: звідси з урахуванням залежностей (5.5) знаходимо  з формул (5.5) приймає такий вид: (б) Дотичні напруження у двох інших площинах, відповідно до рівностей (5.1), звертаються в нуль: Однак такий...

Подробнее

Вільні гармонійні коливання пружної системи з одним ступенем свободи Задача про гармонійні коливання системи з одним ступенем волі розглядаються в курсі теоретичної механіки. Як пружну система звичайно розглядають вантаж, підвішений до вертикально розташованої пружини (рис. 15.5). Рис. 15.5. Гармонійні коливання...

Подробнее

Крутіння тонкостінних стержнів Розглянемо процедуру побудови співвідношень МГЕ для крутіння тонкостінних стержнів відкритого профілю. Рівняння стиснутого крутіння тонкостінного стержня отримане проф. В.З. Власовим:  — згинально-крутильна характеристика поперечного переріза стержня, обумовлена виразом  не визначаються з рівнянь статики. Відповідно до теорії стиснутого...

Подробнее

Дія зосереджених стискаючих сил Тут представлені розв’язки задач стійкості тонких ізотропних прямокутних пластин, стислих зосередженими силами. Труднощі розв’язку таких задач пов’язані з формуванням математичних моделей зосереджених сил і перші результати опубліковані лише в 50-х роках XX сторіччя. У фундаментальних монографіях...

Подробнее

Основи розрахунку віброізоляції Коливання, що виникають при роботі різного роду машин і механізмів, передаються прилягаючим конструкціям і об’єктам, що порушує нормальну роботу інших пристроїв, а також шкідливо впливає на здоров’я людини. Крім того, часто приходиться встановлювати різні прилади й інші...

Подробнее

Елементи теорії положистих оболонок Власова Пологою називається оболонка, у якої стріла підйому не перевищує найменшого лінійного розміру в плані. Напружений стан пологої оболонки є перехідним від невигідного чисто моментного напруженого стану пластин до вигідного безмоментного напруженого стану оболонки. Цим і...

Подробнее

Побудова епюр для плоских рам. Рами із шарнірним опиранням Рами на двох шарнірних опорах Надалі для стислості будемо говорити «шарнірна рама», маючи на увазі її статичну визначність і відсутність проміжних шарнірів (див. 1.13). Приклад 8. Розглянемо раму тої ж конфігурації,...

Подробнее

Кругла пластина постійної товщини. Визначення форм і частот коливань . У цих координатах оператор Лапласа має вид Таким чином, рівняння (317) у полярних координатах приймає форму                                                                (325) узловими діаметрами, можна представити у виді Після підстановки цього виразу приходимо до...

Подробнее
Страница 38 из 153« Первая...102030...3637383940...506070...Последняя »