Оператори (реферат)

0 Comment on Оператори (реферат)

Оператори Оператор двокрапка “:” Досить часто необхідно виконати формування впорядкованих числових послідовностей. Такі послідовності потрібні для створення векторів або значень аргументів х при побудові графіків. в МАТLAB для цього використовується оператор двокрапка “:”, що представляється в такий спосіб х =...

Continue Reading

Крутильні коливання валів (реферат)

0 Comment on Крутильні коливання валів (реферат)

Крутильні коливання валів Крутильні коливання вала з безупинно розподіленою масою (мал.69,а) описуються рівняннями, що за структурою цілком збігаються з приведеними вище рівняннями подовжніх коливань стрижнів. Мал. 69 повороту диференціальною залежністю, аналогічною виразу (173): ,                                                                                                       (186) де Jр —...

Continue Reading

Згин клина. Дія зосередженої сили, прикладеної до границі на півплощини (реферат)

0 Comment on Згин клина. Дія зосередженої сили, прикладеної до границі на півплощини (реферат)

Згин клина. Дія зосередженої сили, прикладеної до границі на півплощини Згинання клина . Рис. 4.6. Вигин клина Дотримуючись тої ж послідовності, що й у попередньому параграфі, знаходимо значення постійних: , і складових напружень:  показана на зазначеному рисунку. Переходячи за допомогою...

Continue Reading

Навантаження й внутрішні силові фактори (метод Штаєрмана — Геккелера) (реферат)

0 Comment on Навантаження й внутрішні силові фактори (метод Штаєрмана — Геккелера) (реферат)

Навантаження й внутрішні силові фактори У курсі будівельної механіки використовуються ті ж способи визначення внутрішніх зусиль, що виникають у поперечних перерізах однопрогонних статично визначених балок, що й у курсі опору матеріалів. . Позитивні напрямки цих внутрішніх силових факторів показані на...

Continue Reading

Метод Треффца. Принцип можливих напружених станів (реферат)

0 Comment on Метод Треффца. Принцип можливих напружених станів (реферат)

Метод Треффца. Принцип можливих напружених станів Якщо функції для компонентів переміщень обрані так, що вони задовольняють кінематичним граничним умовам і є частними рішеннями рівнянь рівноваги по обсягу тіла, то в рівняннях (11.77) узагальненого методу Бубнова-Гальоркіна об’ємні інтеграли обертаються в нуль...

Continue Reading

Крутильні коливання валів (реферат)

0 Comment on Крутильні коливання валів (реферат)

Крутильні коливання валів Змушені коливання валів є наслідком перемінності обертаючих моментів, що діють на вал. Ці моменти носять періодичний характер і обумовлені як тиском газу в циліндрах, так і силами інерції частин, що рухаються. і будемо називати їх змушуючими моментами....

Continue Reading

Визначення напруг на похилих площадках. Умови на поверхні. Головні напруги. Інваріанти напруженого стану (реферат)

0 Comment on Визначення напруг на похилих площадках. Умови на поверхні. Головні напруги. Інваріанти напруженого стану (реферат)

Визначення напруг на похилих площадках. Умови на поверхні. Головні напруги. Інваріанти напруженого стану Визначення напруг на похилих площадках. Умови на поверхні Для дослідження напруженого стану тіла в будь-якій його точці потрібно вміти визначати напруги не тільки на площадках, паралельних координатним...

Continue Reading

Короткі осесиметрично навантажені циліндричні оболонки (реферат)

0 Comment on Короткі осесиметрично навантажені циліндричні оболонки (реферат)

Короткі осесиметрично навантажені циліндричні оболонки  взаємний вплив країв настільки значно, що визначати постійні окремо для кожного краю не можна. У цьому випадку необхідно використовувати рішення основного диференційного рівняння, що містить чотири довільні постійні. Якщо це рішення взяти у вигляді (13.108)...

Continue Reading

Побудова епюр для плоских рам. Шарнірні рами з проміжним шарніром (реферат)

0 Comment on Побудова епюр для плоских рам. Шарнірні рами з проміжним шарніром (реферат)

Побудова епюр для плоских рам. Шарнірні рами з проміжним шарніром Рами на двох опорах із проміжним шарніром Як відзначалося вище, рами на двох шарнірно-нерухомих опорах з одним проміжним шарніром також є статично визначеними. Приклад 10. Розглянемо побудову епюр Nz, Qy,...

Continue Reading

Концентрація напруг при згині (реферат)

0 Comment on Концентрація напруг при згині (реферат)

Концентрація напруг при згині Концентрація напруг при вигині При вигині, як і при розтяганні або крутінні, у місцях різкої зміни форми або розмірів поперечних перерізів спостерігається концентрація напруг. Якщо навантаження статичне, то концентрація напруг у деталях із пластичного матеріалу не...

Continue Reading