Перевірка міцності при контактних напругах. Приклади розрахунку З огляду на «м’якість» напруженого стану в небезпечних точках (всі три головних напруження — стискаючі), перевірку міцності при контактних напруженнях варто робити по третій або четвертій теоріях міцності: Вносячи в ці формули значення...

Подробнее

Згин анізотропних пластин Прикладами анізотропних пластин, що мають різну згинальну жорсткість по різних напрямках, можуть служити пластини з фанери, текстоліту, склопластику т.п. Якщо анізотропія механічних властивостей підкоряється закону симетрії щодо деяких взаємно перпендикулярних осей, то такі пластини називають ортотропними. До...

Подробнее

Коливання кругових кілець. Коливання в площині кільця .                                                     а)                                               б) Мал. 71 Кут повороту поперечного перерізу бруса в процесі руху визначається формулою .                                                                                               (245) по дузі .                                                                          (246) Згинаючий момент у поперечному перерізі кільця ....

Подробнее

Діаграма Айнса-Стретта Рішення цього рівняння носять коливальний характер і, головним чином, залежать від конкретних значень параметрів a і q. У одних випадках даної комбінації a і q відповідають коливання, обмежені по амплітуді, а в інших випадках — коливання зі зростаючими...

Подробнее

Лінії впливу при вузловій передачі навантаження У багатьох випадках зовнішні сили прикладаються не безпосередньо до балок, а за допомогою інших балок (рис.2.7,а). При цьому основна балка називається головною; балки, розташовані перпендикулярно до головної, називаються поперечними, а верхні однопрогонні балки, до...

Подробнее

Поняття про механізм утворення деформацій Поняття про механізм утворення деформацій Різні види механічних випробувань металів дають лише зовнішнє подання про характер пружної й пластичної деформації. Приведемо короткий і спрощений виклад сучасних подань про процеси, що відбуваються в металах при таких...

Подробнее

Основне рівняння (рівняння Матьє) У ряді випадків параметри механічної системи — її жорсткість або маса — не залишаються незмінними, а є деякими заданими функціями часу, частіше періодичними. Якщо порушити стан рівноваги такої системи, то будуть відбуватися своєрідні коливання: з одного...

Подробнее

Побудова остаточних епюр внутрішніх силових факторів. Перевірка остаточної епюри згинальних моментів. Визначення переміщень у статично невизначених системах Побудова остаточних епюр внутрішніх силових факторів Остаточні епюри можна побудувати двома способами. Тому що при знайдених значеннях зайвих невідомих Xi виконуються умови спільності...

Подробнее

Побудова ліній впливу зусиль у стрижнях найпростіших ферм. Приклади побудови ліній впливу зусиль у фермах Лінії впливу зусиль у стержнях найпростіших ферм Навантаження на ферму передаються у вузлах, отже, тут застосовна методика побудови ліній впливу для балок при вузловій передачі...

Подробнее

Метод Рітца  поверхні накладені певні геометричні зв’язки  шукаємо у вигляді  вираз (11.64) будуть задовольняти геометричним зв’язкам (11.53)  — лише бажана умова, але не обов’язкова.  варто попередньо одержати вираз для потенційної енергії П в функції від компонентів переміщення. , дозволяє одержати...

Подробнее
Страница 36 из 153« Первая...102030...3435363738...506070...Последняя »