Круглі осесиметричні пластини змінної товщини (реферат)

0 Comment on Круглі осесиметричні пластини змінної товщини (реферат)

Круглі осесиметричні пластини змінної товщини Розглянемо особливості розрахунку пластин, у яких товщина плавно змінюється по радіусу. Складемо диференціальне  рівняння  пружної  поверхні такої пластини. : (12.66) У загальному випадку, при довільному законі зміни товщини по радіусі рівняння (12.66) може бути проінтегровано...

Continue Reading

Згинальні коливання балок (реферат)

0 Comment on Згинальні коливання балок (реферат)

Згинальні коливання балок Розглянемо випадок, коли обурююче навантаження задане у виді зосередженої сили                                                                                                          (305) або комбінації декількох навантажень того ж виду з однаковою частотою. Рішення для прогинів будемо шукати у виді                                                                                             (306) . , підставляючи в...

Continue Reading

Зниження мірності вихідної крайової задачі. Метод Канторовича (реферат)

0 Comment on Зниження мірності вихідної крайової задачі. Метод Канторовича (реферат)

Зниження мірності вихідної крайової задачі. Метод Канторовича Для рішення багатомірних крайових задач, описуваних диференціальними рівняннями в частних похідних, можна скористатися варіаційними методами, методом сіток і методом кінцевих елементів. Однак в окремих випадках може виявитися доцільним за допомогою спеціальних методів понизити...

Continue Reading

Приклад визначення напруги й прогину пластини (реферат)

0 Comment on Приклад визначення напруги й прогину пластини (реферат)

Приклад визначення напруги й прогину пластини Приклад. Визначити напруження і прогин пластини, схема якого зображена на рис. 12.23, а, . Рис. 12.23. Наприклад 12.8 Рішення. Пластина має дві ділянки: Згинальна жорсткість пластини Моменти інерції перетинів ребер: , тоді по залежності...

Continue Reading

Іспит матеріалів на розтягання. Діаграми розтягання (реферат)

0 Comment on Іспит матеріалів на розтягання. Діаграми розтягання (реферат)

Іспит матеріалів на розтягання. Діаграми розтягання Випробування матеріалів на розтягання При проектуванні і розрахунках на міцність, жорсткість і стійкість елементів механізмів, машин і споруджень необхідно знати властивості матеріалів. Тому матеріали випробовують на розтягання, стискання, зсув, крутіння, згин і твердість. Докладні...

Continue Reading

Вільні коливання стрижневих систем (приклади розрахунків) (реферат)

0 Comment on Вільні коливання стрижневих систем (приклади розрахунків) (реферат)

Вільні коливання стрижневих систем (приклади розрахунків) Приклад 7. Визначити частоти власних коливань невагомої консольної балки з двома рівними зосередженими масами (мал.29,а). Побудувати власні форми коливань, перевірити їхню ортогональність. Рішення. (мал.29,б). Мал. 29 Частотний визначник: або Частотне рівняння Власні частоти коливань...

Continue Reading

Нитка, навантажена системою паралельних сил (реферат)

0 Comment on Нитка, навантажена системою паралельних сил (реферат)

Нитка, навантажена системою паралельних сил , причому для однорідної нитки у всіх її точках q — постійна величина (10.27) Інтеграл першого рівняння позначимо через H Рис. 10.10. Нитка під дією паралельних сил Ця константа відповідає проекції сили натягу нитки на...

Continue Reading

Осесиметричні задачі. Рішення в переміщеннях. Розрахунок труби з товстими стінками (задача Ламе) (реферат)

0 Comment on Осесиметричні задачі. Рішення в переміщеннях. Розрахунок труби з товстими стінками (задача Ламе) (реферат)

Осесиметричні задачі. Рішення в переміщеннях. Розрахунок труби з товстими стінками (задача Ламе) Осесимметричні задачі. Рішення в переміщеннях . У цьому випадку бігармонічне рівняння (4.26) приймає більш простий вид: , або  після диференціювання . (4.27) Також спрощуються  вираз напружень  (4.24): ....

Continue Reading

Інтенсивність зовнішнього навантаження (реферат)

0 Comment on Інтенсивність зовнішнього навантаження (реферат)

Інтенсивність зовнішнього навантаження  стрижня (мал. 1.4). Рис. 1.4. Інтенсивність зовнішнього навантаження , стане в такий спосіб:  , для кругового стержня: .  – радіус кривизни, і виконуючи граничний перехід, будемо мати: ;                       (1.16) .       (1.17) Аналогічно вводячи зосереджений момент, за допомогою...

Continue Reading

Виділення симетричних і кососиметричних форм коливань (реферат)

0 Comment on Виділення симетричних і кососиметричних форм коливань (реферат)

Виділення симетричних і кососиметричних форм коливань Якщо стержнева система має симетричну структуру геометричного порядку, то власні коливання можуть бути представлені симетричною й кососиметричною формами. МГЕ дозволяє виділити такі форми без змін алгоритму розрахунку. Врахування симетричної й кососиметричної форм коливань заснований...

Continue Reading