Основні поняття про граничний стан (реферат)

0 Comment on Основні поняття про граничний стан (реферат)

Основні поняття про граничний стан Розрахунок конструкцій по граничних станах Основні поняття про граничний стан Розрахунки на міцність окремих стрижнів, балок і конструкцій, розглянуті в попередніх розділах курсу, засновані на оцінці міцності матеріалу в небезпечній точці. При таких розрахунках найбільші...

Continue Reading

Методи рішення задач теорії пружності. Повна система рівнянь теорії пружності. Рішення задачі теорії пружності в переміщеннях (реферат)

0 Comment on Методи рішення задач теорії пружності. Повна система рівнянь теорії пружності. Рішення задачі теорії пружності в переміщеннях (реферат)

Методи рішення задач теорії пружності. Повна система рівнянь теорії пружності. Рішення задачі теорії пружності в переміщеннях У попередньому розділі отримані три групи формул, які утворять основні рівняння теорії пружності. 1. Статичні рівняння. У цю групу входять диференціальні рівняння рівноваги: (2.1)...

Continue Reading

Використання принципу збереження енергії при рішенні задач на коливання (реферат)

0 Comment on Використання принципу збереження енергії при рішенні задач на коливання (реферат)

Використання принципу збереження енергії при рішенні задач на коливання У багатьох випадках при рішенні задач коливань систем зручно виходити з розгляду принципу збереження енергії системи. Так, розглядаючи найпростішу коливальну систему з одним ступенем волі (рис. 15.2), легко переконатися, що кінетична...

Continue Reading

Додаткові напруги при крутінні. Закон секторіальних площин (реферат)

0 Comment on Додаткові напруги при крутінні. Закон секторіальних площин (реферат)

Додаткові напруги при крутінні. Закон секторіальних площин Додаткові напруження при крутінні Якщо зовнішні сили лежать у площині, що не проходить через лінію центрів згинання, то в стержні виникають напруження крутіння. Докладний аналіз показує, що стосовно тонкостінних стержнів задачі про згинання...

Continue Reading

Осесиметричне крутіння оболонок. Несиметрично навантажені оболонки обертання (реферат)

0 Comment on Осесиметричне крутіння оболонок. Несиметрично навантажені оболонки обертання (реферат)

Осесиметричне крутіння оболонок. Несиметрично навантажені оболонки обертання  — постійні. Рис. 13.16. Осесиметричне крутіння оболонок  не залежать, у цьому випадку вони будуть відсутні. , одержимо . (13.41) Неважко переконатися, що ця рівність являє собою рівняння рівноваги частини оболонки, зображеної на рис....

Continue Reading

Згинальні коливання балок. Основне рівняння. Граничні умови (реферат)

0 Comment on Згинальні коливання балок. Основне рівняння. Граничні умови (реферат)

Згинальні коливання балок. Основне рівняння. Граничні умови Основне рівняння З курсу опору матеріалів відомі диференціальні залежності при вигині балок ;                                                                                                        (189) ,                                                                                                            (190) де EJ — жорсткість при вигині; y=y(x , t) — прогин; M=M(x ,...

Continue Reading

Діаграма граничних напруг (реферат)

0 Comment on Діаграма граничних напруг (реферат)

Діаграма граничних напруг  визначаються при даній характеристиці циклу дослідним шляхом у результаті побудови кривих втоми. Рис. 17.7. Діаграма граничних напружень . Отже, . , що лежать на осі ординат. , тобто .  і т.д.  відповідають границям витривалості матеріалу при різних...

Continue Reading

Варіаційний метод Канторовича-Власова зведення двовимірних задач до одномірних. Згин прямокутних пластин. Вибір функції поперечного розподілу прогинів

0 Comment on Варіаційний метод Канторовича-Власова зведення двовимірних задач до одномірних. Згин прямокутних пластин. Вибір функції поперечного розподілу прогинів

Варіаційний метод Канторовича-Власова зведення двовимірних задач до одномірних. Згин прямокутних пластин. Вибір функції поперечного розподілу прогинів пластини Викладені вище питання теорії й практичного застосування одномірного варіанта МГЕ показують його ефективність і переваги перед МКЕ, МКР, методами сил, переміщень, змішаним методом,...

Continue Reading

Загальні положення й класифікація арок (реферат)

0 Comment on Загальні положення й класифікація арок (реферат)

Загальні положення й класифікація арок Загальні положення і класифікація арок Системи криволінійного або ламаного обрису, в опорах яких від вертикального навантаження виникають похилі реакції, називаються арковими. Ці похилі реакції спрямовані, як правило, усередину прольоту, а їх горизонтальні складові називаються розпорами....

Continue Reading

Згин круглих пластин. Фундаментальні рішення (реферат)

0 Comment on Згин круглих пластин. Фундаментальні рішення (реферат)

Згин круглих пластин. Фундаментальні рішення Вигин круглих пластин Круглі пластини як елементи різних споруджень, машин, приладів, механізмів поширені так само широко, як і прямокутні пластини. Очевидно, що при розгляді вигину круглих пластин необхідно перейти до полярної системи координат. У рамках...

Continue Reading