Застосування теорії тонкостінних циліндричних оболонок до розрахунку товстостінних циліндрів Визначення напружень і деформацій у товстостінних циліндрах, навантажених змінною по довжині осесиметричним навантаженням, методами теорії пружності зв’язано зі значними труднощами, внаслідок чого дотепер рішення отримані лише для деяких найпростіших окремих випадків....

Подробнее

Основні залежності теорії тонкостінних профілів Послідовне використання гіпотези плоских перерезів при рішенні задачь згину балок привело до виводу, що згин без крутіння можливий тільки в тому випадку, коли рівнодіюча навантаження, що діє на відсічену частину балки, проходить у кожному перерезі...

Подробнее

Крутильні коливання валів Розглянемо крутильні коливання багатомасової системи (мал.26), що є загальноприйнятою еквівалентною схемою для розрахунку крутильних коливань колінчатих валів. Колінчатий вал доводиться до еквівалентної схеми шляхом наступних замін: момент інерції замінюючого диску щодо осі вала повинний дорівнювати моменту інерції...

Подробнее

Метод Грамеля. Формула Донкерлея Метод Грамеля Приймаючи форму коливань подібною статичним прогинам системи від деякого підхожого навантаження, можна істотно збільшити точність розрахунку за рахунок винятку операції диференціювання. Ще велика точність досягається в методі Грамеля, у якому диференціювання заміняється інтегруванням. Послідовність...

Подробнее

Загальні методи визначення переміщень у пружних системах. Узагальнені сили й узагальнені переміщення. Робота зовнішніх сил. Потенційна енергія Будь-яка конструкція під дією прикладених зовнішніх навантажень змінює в тім або іншому ступені свою форму і розміри – деформується. Для перевірки твердості і...

Подробнее

Врахування сил інерції рухомих стержнів   визначається по формулі (3.21). а б в Рис. 3.23 . Цю заміну логічно зробити на основі рівності потенційних енергій схем b) і c) (рис. 3.24). а б в г Рис. 3.24 Потенційна енергія стержня по...

Подробнее

Згин із крутінням . Таким чином, у будь-якому поперечному перерізі одночасно виникають нормальні напруження;tyyz від вигину у двох площинах, а також дотичні напруження від крутіння й вигину. .  (рис. 10.29, б и в). б в г д Рис. 10.29. Вигин...

Подробнее

Метод Курдюмова-Кочанова  в (11.81) повинні бути обрані так, щоб всі крайові умови розглянутої задачі тотожно виконувалися. При досить складних граничних умовах виконання цієї вимоги стає досить скрутним. Цього недоліку позбавлений метод Курдюмова-Кочанова, що, як і метод Бубнова-Гальоркіна, застосуємо для одержання...

Подробнее

Побудова епюр у ламаних стрижнях Побудова епюр у ламаних стрижнях Систему, що складається з жорстко з’єднаних між собою стрижнів, осі яких не лежать в одній площині, будемо називати ламаним стрижнем. При цьому обмежимося розглядом тільки таких ламаних стрижнів, окремі елементи...

Подробнее

Позиційне тертя для розглянутої системи подана на мал. 20,б. .                                        а)                                                 б) Мал. 20 — x z TH a z I Oe ae ????????. Подальший рух (ліворуч) визначається жорсткістю , а крайнього лівого положення вантаж досягає через час...

Подробнее
Страница 32 из 153« Первая...1020...3031323334...405060...Последняя »