Осесиметричні сферичні оболонки (реферат)

0 Comment on Осесиметричні сферичні оболонки (реферат)

Осесиметричні сферичні оболонки Розв’язні рівняння осесиметричної деформації сферичних оболонок виходять із загальних рівнянь (13.274) і (13.276) при підстановці в них Rt = Rm = R: (13.323) де (13.324) Увівши позначення диференціального оператора , (13.325) запишемо рівняння (13.322) і (13.323) більш...

Continue Reading

Об\’ємна деформація. Рівняння нерозривності деформацій. Тензор деформацій. Головні деформації (реферат)

0 Comment on Об\’ємна деформація. Рівняння нерозривності деформацій. Тензор деформацій. Головні деформації (реферат)

Об’ємна деформація. Рівняння нерозривності деформацій. Тензор деформацій. Головні деформації Об’ємна деформація  З точністю до нескінченно малих вищого порядку можна вважати, що зміна об’єму обумовлена тільки зміною довжини ребер і не пов’язане зі зміною кутів зсуву. (рис.1.5), після деформації, згідно (1.31),...

Continue Reading

Вигин консолі силою, прикладеною на кінці (реферат)

0 Comment on Вигин консолі силою, прикладеною на кінці (реферат)

Вигин консолі силою, прикладеною на кінці Задачу будемо вирішувати зворотним методом в напруженнях. Схема балки зображена на рис. 3.5. Задамося напруженнями, одержуваними методами опору матеріалів, і перевіримо, чи задовольняють вони основним  рівнянням плоскої задачі теорії пружності і чи відповідають заданому...

Continue Reading

Коливання оболонок (реферат)

0 Comment on Коливання оболонок (реферат)

Коливання оболонок Згинальне коливання пластин можна розглядати незалежно від їхніх коливань у своїй площині. На відміну від цього при коливаннях оболонок вигин стінки зв’язаний, як правило, із розтягом серединної поверхні. Потенційна енергія деформації оболонки виражається формулою де                                              (340)                                      ...

Continue Reading

Вибір матеріалу й раціональних форм поперечних перерізів для стиснених стрижнів. Поздовжньо-поперечний згин (реферат)

0 Comment on Вибір матеріалу й раціональних форм поперечних перерізів для стиснених стрижнів. Поздовжньо-поперечний згин (реферат)

Вибір матеріалу й раціональних форм поперечних перерізів для стиснених стрижнів. Поздовжньо-поперечний згин  для різних сталей практично однакові. Для стрижнів малої гнучкості застосування спеціальних високосортних сталей доцільно, тому що в цьому випадку підвищення границі текучості стали збільшує критичні напруження, а отже,...

Continue Reading

Дотичні напруження при згині (реферат)

0 Comment on Дотичні напруження при згині (реферат)

Дотичні напруження при згині Дотичні напруження при вигині .  в найпростішому випадку поперечного вигину балки. Як уже вказувалося, задачі про визначення напруг завжди статично невизначені й вимагають розгляду трьох сторін задачі. Однак можна прийняти такі гіпотези про розподіл напруг, при...

Continue Reading

Лінії впливу опорних реакцій для шарнірних і консольних балок (реферат)

0 Comment on Лінії впливу опорних реакцій для шарнірних і консольних балок (реферат)

Лінії впливу опорних реакцій для шарнірних і консольних балок  (коли вантаж знаходиться над лівою опорою). Рис.2.2 :  розташований над даною ординатою.  окремо від кожної сили, а потім підсумовуванням реакцій від окремих сил одержати повну реакцію від заданої системи сил.  (рис.2.2,в)....

Continue Reading

Задачі обчислювальної математики (реферат)

0 Comment on Задачі обчислювальної математики (реферат)

Задачі обчислювальної математики Система МАТLAB, як випливає з першого параграфа цієї глави, має гарні можливості програмування й комплексної візуалізації результатів інженерних розрахунків і наукових досліджень. В зв’язку з цим покажемо застосування багатих можливостей МАТLAB для розв’язання задач обчислювальної математики. Розвиток...

Continue Reading

Вільні коливання системи із двома або декількома ступенями свободи (реферат)

0 Comment on Вільні коливання системи із двома або декількома ступенями свободи (реферат)

Вільні коливання системи із двома або декількома ступенями свободи Системою із двома, трьома й т.д. ступенями волі називається, як вказувалося вище, така система, положення якої в будь-який момент часу може визначатися відповідно двома, трьома й т.д. незалежними параметрами. Типовими коливальними...

Continue Reading

Вплив ланцюгових зусиль (реферат)

0 Comment on Вплив ланцюгових зусиль (реферат)

Вплив ланцюгових зусиль Вище подовжня сила вважалася заданою і незалежною від переміщень системи. У деяких практичних задачах супровідний процес поперечних коливань подовжня сила виникає унаслідок згину балки і носить характер реакції опори. Розглянемо, наприклад, балку на двох шарнірно нерухомих опорах....

Continue Reading