Розрахунок балки-стінки Балкою-стінкою називається конструктивний елемент у вигляді балки, висота якої одного порядку з довжиною перекриваємого прольоту. На прикладі розрахунку нерозрізної балки-стінки можна проілюструвати застосування до рішення плоскої задачі тригонометричних рядів. Рішення дано Б. Н. Жемочкіним. , і несе навантаження,...

Подробнее

Стрижень, навантажений бімоментом Стержень, навантажений бімоментом Перепишемо  рівняння (9.24) у такий спосіб: (9.25) Тут Рівняння (9.25) аналогічно рівнянню вигину при наявності поздовжньої сили. Загальний інтеграл його запишеться так: .  прагнула до нуля в міру зростання z, одержимо Тому , одержимо...

Подробнее

Розрахунок на удар при осьовій дії навантаження ) може бути обчислена по формулі (16.1) де   Q — вага падаючого вантажу; g — прискорення вільного падіння;  — прискорення падаючого вантажу  після зіткнення його з перешкодою.  по формулі (16.1) проблематичне, так як...

Подробнее

Стійкість і динаміка круглих пластин. Фундаментальні рішення Диференціальне рівняння сталих поперечних коливань ізотропної круглої пластини в амплітудному стані з урахуванням стискаючих зусиль у серединній площині випливає з (6.53) при використанні співвідношень (6.30), (6.31) (рис. 6.16) Рис. 6.16   (6.117) Задача...

Подробнее

Центр згину Центр згинання Припустимо тепер, що перетин стрижня несиметричний. Покажемо, що існує така вісь, паралельна осі стрижня, що сили, які діють у будь-якої площини яка проходить через цю вісь, не викликають крутіння. Точку перетинання цієї осі із площиною перетину...

Подробнее

Розрахунок круглих осесиметричних пластин по методу початкових параметрів Розглянутий варіант методу початкових параметрів призначений для розрахунку пластин при складному навантаженні, однак він може бути ефективно використаний також при розрахунку простих пластин, що мають одну ділянку. Даний метод має наступні особливості:...

Подробнее

Розрахунок рами методом сил з урахуванням симетрії Тепер розглянемо приклади, що ілюструють різні способи використання симетрії. Приклад. Побудувати епюри Nz, Qy і Mx для симетричної рами, завантаженою несиметричним зовнішнім навантаженням (мал.6.11,а). Записана формально, без використання симетрії, система канонічних рівнянь методу...

Подробнее

Теорія циліндричних оболонок . Прийнявши зазначені зусилля рівними нулю, одержимо модель оболонки, запропоновану В. 3. Власовим. Ця модель являє собою тонкостінну просторову систему, що складається з нескінченної безлічі поперечних елементарних смужок, що згинаються. Кожна смужка вподібнюється плоскому кривому стержню, що...

Подробнее

Розрахунок циліндричних гвинтових пружин Розрахунок циліндричних гвинтових пружин Гвинтові пружини широко застосовують у різних областях машинобудування й приладобудування як елементи пристроїв, що амортизують (наприклад, ресори деяких типів трамвайних вагонів), а також для вертання деталей, що рухаються, у вихідне положення (наприклад,...

Подробнее

Теорія напруг і деформацій. Гіпотези й принципи теорії пружності. Напружений стан у точці тіла. Тензор напруг. Зовнішні сили й напруги. Диференціальні рівняння рівноваги Гіпотези й принципи теорії пружності 1.Гіпотеза суцільності. Відповідно до цієї гіпотези тверде тіло має безперервну структуру й...

Подробнее
Страница 3 из 15312345...102030...Последняя »