Поняття про розрахунок прямокутної пластинки й нескінченної смуги на пружній основі. Основні рівняння вигину круглої пластинки Поняття про розрахунок прямокутної пластинки й нескінченної смуги на пружній основі . Рис. 5.13. Пластинка на пружній основі Розрахунок базується на гіпотезах Кірхгофа. Крім...

Подробнее

Алгоритм розрахунку методом сил. Рекомендації з вибору основної системи Незалежно від особливостей розглянутої конструкції, можна виділити наступну послідовність розрахунку статично невизначених систем методом сил: 1.     Визначити ступінь статичної невизначеності. 2.     Вибрати основну систему. 3.     Сформувати еквівалентну систему. 4.     Записати систему...

Подробнее

Побудова епюр для плоских рам. Рами, що мають жорстке закріплення Побудова епюр для плоских рам Плоскою рамою називається стрижнева система, елементи якої жорстко або шарнірно з’єднані між собою, навантажена у своїй площині. Вертикально (або під нахилом) розташовані стрижні рами називаються...

Подробнее

Загальний випадок дії сил на брус Як приклад більш загального випадку складного опору розглянемо розрахунок колінчастого вала. Для нього в ряді перетинів має місце одночасна дія осьових сил, крутні і згинальні моменти. Досліджуємо випадок роботи найбільш простого вала. Вал (рис....

Подробнее

Дія гармонійної сили Випадок, коли обурююча сила змінюється по гармонійному законі F=F0 sin pt,                                                                                                       (94) де F0 — амплітуда сили; p — її частота, є найбільше поширеним у практиці. Опис коливального процесу, що викликається такою силою, при нульових...

Подробнее

Найпростіші осесиметричні задачі згину круглої пластинки . Тоді рівняння (5.22) значно спрощується: (5.27) Формули згинальних моментів (5.23) приймають вигляд (5.28) а крутний момент (5.24) звертається в нуль. Спрощуються й вирази поперечних сил (5.25) (5.29) а наведені поперечні сили на контурі...

Подробнее

Вираження напруг через зусилля. Диференціальне рівняння вигнутої серединної поверхні пластинки Вираження напружень через зусилля Формули, виведені в попередньому параграфі, дозволяють визначати моменти й поперечні сили в будь-якій точці серединної площини пластинки. По їх значенню можна знайти напруження в будь-якій точці...

Подробнее

Методи рішення плоскої задачі для прямокутних однозв’язних областей Відшукання бігармонічної функції, що задовольняє умові на контурі прямокутної області, можливо різними методами. Обмежимося розглядом лише деяких з них: рішенням плоского задачі в поліномах (цілих функціях), у тригонометричних рядах, за допомогою кінцевих...

Подробнее

Круглі конструктивно ортотропні пластини Прикладом таких пластин можуть служити пластини із часто розташованими кільцевими ребрами (рис. 12.27, а), пластини із прямокутним гофруванням (рис. 12.27, б) і т.п. Зазначені пластини мають різну жорсткість у радіальному і в окружному напрямку. Неоднорідність пружних...

Подробнее

Визначення руху по початкових умовах Якщо потрібно визначити рух, що випливає після початкового обурення, то необхідно зазначити для всіх точок балки як початкові зсуви, так і початкові швидкості:                                                                                   (210) і використовувати властивість ортогональності власних форм . Загальне рішення...

Подробнее
Страница 28 из 153« Первая...1020...2627282930...405060...Последняя »