Осесиметричні задачі на власні значення. Визначення власних значень пластин з комбінованим контуром Власні значення круглих пластин можна визначити із трансцендентного рівняння (6.62), що у цьому випадку прийме вид ) На відміну від прямокутної пластини поводження визначника круглої пластини (6.124) характерно...

Подробнее

Модель С.П.Тимошенко , що має фіксовану лінію дії (рис. 4.10). Рис. 4.10 З геометричних співвідношень деформованого стану стержня випливає вираз для згинального моменту  – кут нахилу перерізу стержня без врахування зрушення;  – повздовжня сила в поточному перерізі;  – відповідно прогин...

Подробнее

Поздовжні, крутильні й поперечні коливання прямолінійного стержня Диференціальне рівняння повздовжніх коливань стержня постійної жорсткості має вигляд  — динамічне повздовжнє навантаження; другий доданок – сила інерції матеріальної точки осі стержня. Рівняння (3.3) не враховує сил інерції, що виникають внаслідок поперечних деформацій....

Подробнее

Вибір основної системи й канонічні рівняння Представимо рівняння (7.3) у розгорнутій формі. Для цього розглянемо конкретну систему (мал.7.6,а). Її ступінь кінематичної невизначеності , де  nу — число невідомих кутів повороту вузлів; nл — число невідомих лінійних переміщень вузлів. Основну систему...

Подробнее

Задача стійкості при наявності чистого згину Найбільш простою задачею є дія зосереджених згинальних моментів по кінцях шарнірно обпертої балки (див. задачу 1 табл.4.5). Величину згинального моменту в перерізі стержня зручно представляти виразом  — критичні значення заданого поперечного навантаження. Для визначення...

Подробнее

Вільні коливання систем із кінцевим числом ступенів свободи (загальний випадок). Основний спосіб (рівняння Лагранжа). Прямий спосіб Як уже говорилося (див. п.1.4 ), диференціальні рівняння руху таких систем можна одержати трьома основними способами: 1) у формі рівнянь Лагранжа; 2) прямим способом;...

Подробнее

Напруги в тонкостінних циліндричних оболонках при нерівномірному нагріванні Температурні напруження в оболонці можуть виникати в наступних випадках: при нерівномірному нагріванні; при стисненні температурної деформації накладеними на оболонку зв’язками; при нагріванні багатошарової оболонки, складеної з різнорідних матеріалів. Однак не всяке нерівномірне...

Подробнее

Вплив довільно заданих сил непружного опору . Через складність точного урахування впливу такої сили обмежимося наближеним, але простим прийомом, що дає задовільну точність. Замінимо силу R еквівалентною силою грузлого опору за період коливань. При цьому прийдеться ще увести визначене припущення...

Подробнее

Моменти інерції при повороті координатних осей Моменти інерції при повороті координатних осей  (рис. 2.16). Рис.2.16. Моменти інерції при повороті осей отже, (2.26) Аналогічно знайдемо , одержимо : (2.29)                                                , що вони  становлять із вихідними осями х0 і в0. По...

Подробнее

Класифікація коливань. Методи одержання диференційних рівнянь руху Все різноманіття навколишніх нас коливальних процесів можна класифікувати за рядом характерних ознак. Відповідно до закону, по якому розмір, що характеризує коливальний процес, змінюється в часі, відрізняють періодичні і неперіодичні коливання. Періодичні коливання підкоряються...

Подробнее
Страница 27 из 153« Первая...1020...2526272829...405060...Последняя »