Поперечні коливання призматичних стрижнів . ), і дорівняємо їх до нуля: , звідки ;  — площа поперечного переріза стрижня;  — щільність матеріалу. Підставляючи вираження (15.112) у рівняння (15.111), знайдемо рівняння поступального руху елемента коливного стрижня у вигляді . а б...

Подробнее

Задачі теорій міцності. Класичні критерії міцності (теорії міцності) Складний опір. Гіпотези міцності та їх застосування Задача теорій міцності Найважливішою задачею інженерного розрахунку є оцінка міцності деталі по відомому напруженому стану. Найбільш просто ця задача вирішується для простих видів деформації, зокрема...

Подробнее

Визначення зусиль за допомогою ліній впливу Будемо розглядати два види навантаження системи: 1) зосередженими силами; 2) рівномірно розподіленими навантаженнями. Дія зосереджених сил.  потрібно виміряти під точкою прикладення сили ординату лінії впливу цього зусилля й помножити її на величину сили. При...

Подробнее

Коливання пружних тіл з розподіленими масами . ). Уважаємо їх також малими. а б Рис. 15.28. Поперечні коливання струни , . У силу малості кутів можна прийняти, що ; .  становить . , що дає  одержимо наступне вираження: ,  —...

Подробнее

Побудова епюр у плоско-просторових системах Побудова епюр у плоско-просторових системах Систему, що складається із прямолінійних стрижнів, жорстко з’єднаних між собою, розташованих в одній площині й навантажених перпендикулярно до цієї площини, будемо називати плоско-просторовою. Будемо розглядати тільки жорстко защімлені плоско-просторові системи...

Подробнее

Випадки періодичної зміни параметричних навантажень. Маятник із коливною точкою підвісу Найпростіший приклад розглянутого типу поданий на мал.60,а. Маса 1 закріплена на верхньому кінці вертикального абсолютно жорсткого стрижня 2; насподі стрижень має опору, що пружно пручається повороту опорного перетину (“пружний шарнір”)....

Подробнее

Апроксимація функцій ) апроксимація називається безперервною або інтегральною. МАТLAB має потужні засоби точкової й безперервної апроксимації з візуалізацією результату. Розглянемо найбільш важливу точкову апроксимацію (обробка експериментальних даних). Приклад , заданої в табличному вигляді: 2.50 1.20 1.12 2.25 4.28 Оцінити погрішність...

Подробнее

Поняття про динамічного гасителя коливань У динамічному гасителі для гасіння коливань використовується явище антирезонансу. дорівнювала , стане для такої двомасової системи антирезонансною і рух основного диска припиниться. Мал.86. : коливань основної системи буде визначатися по формулі де . Рівняння руху...

Подробнее

Енергія деформації при крутінні. Статично невизначені системи при крутінні Енергія деформації при крутінні При крутінні, так само як і при інших видах деформації бруса, робота зовнішніх сил (крутних моментів) витрачається на створення в деформованому тілі певного запасу енергії (потенційної енергії...

Подробнее

Дія неперіодичної змушуючої сили 1. Дія лінійно зростаючої сили (мал.38,а). Графік цього руху показаний на мал.38,б. Мал. 38 Переміщення наростають по складному закону, що являє собою суму синусоїди і лінійної функції. Додаткове синусоїдальне коливання тим істотніше, чим швидше наростає сила...

Подробнее
Страница 26 из 153« Первая...1020...2425262728...405060...Последняя »