Вплив тертя на вільні коливання системи з n ступенями свободи Диференціальні рівняння руху зміняться, якщо врахувати, що при коливаннях виникає сила тертя. Розглянемо випадок, коли сила тертя лінійно залежить від швидкостей точок системи (грузле тертя). Диференціальні рівняння (31) у цьому...

Подробнее

Наближені методи розрахунку пластин Наближені методи рішення задач знаходять в інженерній практиці широке застосування. У цьому параграфі ці методи викладені стосовно до розрахунку пластин, однак вони мають більш загальне значення й застосовуються також для розрахунку оболонок і інших тіл складної...

Подробнее

Вплив конструктивно-технологічних факторів на границю витривалості На величину границі витривалості зразків або деталей, що виготовляються з того або іншого матеріалу  крім характеристики циклу, впливає цілий ряд різних факторів. До них ставляться форма зразка, розміри, стан поверхні, середовище, у якій відбуваються...

Подробнее

Наближені методи визначення власних частот коливань пружних систем Спосіб Релея. При розгляді коливань пружних систем з однією й з декількома ступенями волі ми, як правило, зневажали масою пружного елемента в порівнянні з коливальною зосередженою масою. Це мало місце й у...

Подробнее

Поняття про крайовий ефект. Крайовий ефект у сферичній і циліндричній оболонках Рішення системи рівнянь попереднього параграфа дозволяє визначити зусилля і напруги в симетрично навантаженій оболонці обертання по моментній теорії. Порівняння напружень, одержуваних по моментній і безмоментній теоріях, приводить до виводу,...

Подробнее

Діаграма напруг  залежить не тільки від властивостей матеріалу, але й від розмірів випробувального зразка. зразка , а абсциси — розподілом абсолютних подовжень розрахункової частини зразка на первісну її довжину. . З діаграми  одержимо (4.14) тобто модуль пружності при розтяганні дорівнює...

Подробнее

Поняття про файли-сценарії і файли-функції При завантаженні системи МАТLAB на моніторі з’являється основне вікно системи, у якому можна виділити вікно команд (Command Window). Система готова до проведення обчислень і створенню програм у командному режимі. Для цього можна мовою МАТLAB записувати...

Подробнее

Змушені коливання пружних систем з одним ступенем свободи : , одержуємо . Позначивши , приведемо рівняння (15.13) до виду , що містить прискорення в рівнянні (15.14), і тоді одержати статичну деформацію . (15.15) Для визначення динамічної деформації потрібно вирішити диференціальне...

Подробнее

Згин тонких пластин. Основні поняття й гіпотези. Переміщення й деформації в пластинці Основні поняття й гіпотези . Площина, що ділить пластинку навпіл по товщині, називається серединної. При згинанні пластинки серединна площина перетворюється у вигнуту поверхню. Лінія перетинання бічної поверхні пластинки...

Подробнее

Моментна теорія несиметричної деформації циліндричних оболонок Вивід рівнянь моментної теорії несиметричної деформації циліндричної оболонки ґрунтується на загальних гіпотезах Кірхгофа — Лява про невикривлення нормалей і про відсутність нормальних напружень у площадках, паралельних серединної поверхні, а також на припущеннях про малість...

Подробнее
Страница 24 из 153« Первая...10...2223242526...304050...Последняя »