Обґрунтування принципу Сен-Венана Принцип Сен-Венана сформульований у розділі 1. Він використаний при розгляді граничних умов у задаxі про згинання консолі. У розрахунку балки на двох опорах під дією рівномірно розподіленого навантаження цей принцип застосований для зм’якшення граничних умов. Остання задача...

Подробнее

Осесиметричний згин круглих пластин Деталі у вигляді круглих осесиметричних пластин знаходять широке застосування в технці (плоскі днища резервуарів, кришки, фланці, діафрагми і т.п.). Інженерна теорія розрахунку осесимметричного згину круглих пластин ґрунтується на загальних гіпотезах, сформульованих в 12.1. Приведемо короткий вивід...

Подробнее

Переміщення і деформації. Тензор деформацій Переміщення і деформації. Тензор деформацій Під дією зовнішніх навантажень пружне тіло змінює свою форму, деформується. При цьому точки тіла приймають якесь нове положення. Для визначення деформації пружного тіла зрівняємо положення точок тіла до і після...

Подробнее

Двухшарнірна арка Статично невизначені арки, як і трьохшарнирні арки, розглянуті в першому розділі, ставляться до розпірних систем. У будівництві застосовуються в основному два види статично невизначених арок: двохшарнирні й бесшарнирні. Двохшарнирною аркою називається криволінійний брус на двох шарнирно-нерухомих опорах. Арка...

Подробнее

Лінії впливу поперечних сил і згинальних моментів для шарнірних і консольних балок  балки на двох опорах (рис.2.5,а). , отже : : . Для цієї прямої і тоді ; . Рис.2.5 j? hth hth hth hth ji hth hth hth hth...

Подробнее

Приклад визначення напруги й прогину круглої пластини з радіальними ребрами Приклад. Визначити напруження й прогин для круглої пластини з радіальними ребрами, зображеної на рис. 12.40. Рішення. Оскільки в цьому випадку ребра розташовані з однієї сторони й площа їх поперечного переріза...

Подробнее

Загальний випадок гармонійного динамічного впливу . Тоді будемо мати розв’язок задачі Коші рівнянь динаміки стержня В окремих випадках загальне рівняння МГЕ (2.23) спрощується шляхом відкидання відповідних блоків і окремих рівнянь. Як приклад розглянемо виведення частотних рівнянь МГЕ для поперечних і...

Подробнее

Загальні знання про вільні коливання Перед тим, як перейти до суворого математичного опису поводження різних систем при вільних коливаннях, зупинимося докладно на природі їх виникнення. Відомо, що в ряді випадків тіло, що одержало деяке початкове обурення, після усунення причини цього...

Подробнее

Диференціальне рівняння зігнутої осі балки Диференціальне рівняння вигнутої осі балки У більшості випадків практичного розрахунку деталей, що працюють на вигин, необхідно також  робити розрахунок на жорсткість. Під розрахунком на жорсткість розуміється оцінка пружної піддатливості балки під дією прикладених навантажень і...

Подробнее

Поняття про втрату стійкості при напругах, що перевищують межу пропорційності Вивід формули Ейлера засновано на застосуванні диференційного рівняння пружної лінії. Тому скористатися цією формулою можна лише в тому випадку, якщо справедливо закон Гука, тобто поки критичне напруження (напруження стискання, що...

Подробнее
Страница 21 из 153« Первая...10...1920212223...304050...Последняя »