Крутильні коливання валів і систем передач (реферат)

0 Comment on Крутильні коливання валів і систем передач (реферат)

Крутильні коливання валів і систем передач  — жорсткості різних ділянок вала при крутінні: .  — довжина відповідної ділянки. ). б Рис. 15.23. Вал з дисками  обертових мас дисків, кінетичну енергію коливної системи можна представити у вигляді  ступенями волі за рахунок...

Continue Reading

Плоска задача теорії пружності в полярних координатах. Основні рівняння (реферат)

0 Comment on Плоска задача теорії пружності в полярних координатах. Основні рівняння (реферат)

Плоска задача теорії пружності в полярних координатах. Основні рівняння При рішенні плоскої задачі зустрічаються тіла, обмежені поверхнями кругового циліндра і радіально розбіжними площинами. У цих випадках перехід від декартовой системи  координат до полярної значно  спpощує рішення. . Розглянемо основні рівняння...

Continue Reading

Метод Власова (реферат)

0 Comment on Метод Власова (реферат)

Метод Власова З варіаційних методів приведення диференціальних рівнянь у частинних похідних до звичайних диференціальних рівнянь зупинимося ще на методі В. 3. Власова. , тобто .  будуть мінятися як безперервні функції y. Отже, функція прогинів може бути представлена у вигляді розкладання...

Continue Reading

Правило Верещагіна. Основні варіанти перемножування епюр (реферат)

0 Comment on Правило Верещагіна. Основні варіанти перемножування епюр (реферат)

Правило Верещагіна. Основні варіанти перемножування епюр. Правило Верещагіна , що стає досить трудомістким уже при двох-трьох ділянках розбивки в балках і особливо — у рамах. Виявляється, що від цього недоліку можна піти, якщо безпосереднє інтегрування у формулах Мору замінити так...

Continue Reading

Моментна теорія осесиметричних оболонок обертання. Рівняння моментної теорії (реферат)

0 Comment on Моментна теорія осесиметричних оболонок обертання. Рівняння моментної теорії (реферат)

Моментна теорія осесиметричних оболонок обертання. Рівняння моментної теорії У загальному випадку осесиметричного навантаження оболонки обертання її стінки випробовують як розтягання, так і згинання. Згинання виникає біля місць додатка зосереджених навантажень, біля місць закріплень, а також там, де стрибкоподібно змінюються радіуси...

Continue Reading

Обчислення коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь. Універсальна перевірка коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь (реферат)

0 Comment on Обчислення коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь. Універсальна перевірка коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь (реферат)

Обчислення коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь. Універсальна перевірка коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь Обчислення коефіцієнтів і вільних членів канонічних рівнянь   Вантажна епюра будується від зовнішнього навантаження, прикладеної до основної системи. При цьому можна будувати одному епюрові від...

Continue Reading

Поняття про концентрації напруг (реферат)

0 Comment on Поняття про концентрації напруг (реферат)

Поняття про концентрації напруг Поняття про концентрацію напруг Теоретичні й експериментальні дослідження показали, що рівномірний розподіл напруг по площі поперечного перерізу розтягнутого або стислого стрижня буде тільки в тих випадках, коли по довжині стрижня поперечні перерізи постійні або змінюються досить...

Continue Reading

Критичні стани ротора вертольота (реферат)

0 Comment on Критичні стани ротора вертольота (реферат)

Критичні стани ротора вертольота сумарну масу диска разом із приєднаними масами. пружно закріплений у горизонтальній площині; ця пружність створюється всією конструкцією вертольота. (мал.83,а). Мал.83 $ & Oe O   c c ??????, вже не будуть розташовуватися на прямих і , тому що відцентрові сили...

Continue Reading

Крутіння тонкостінних нерозрізних балок і рам (реферат)

0 Comment on Крутіння тонкостінних нерозрізних балок і рам (реферат)

Крутіння тонкостінних нерозрізних балок і рам До числа простих видів опорів, що мають важливе практичне значення, відносять крутіння. Розглянемо приклади розрахунку тонкостінних нерозрізних балок і рам тільки на один вид опору – стиснуте крутіння.  1/м (рис. 2.9). Для формування розв’язного...

Continue Reading

Загальний випадок згину пластин. Вивід основного диференціального рівняння пружної поверхні пластини (реферат)

0 Comment on Загальний випадок згину пластин. Вивід основного диференціального рівняння пружної поверхні пластини (реферат)

Загальний випадок згину пластин. Вивід основного диференціального рівняння пружної поверхні пластини У загальному випадку згину серединна площина пластини переходить у деяку поверхню двоякої кривизни, що не є поверхнею обертання. Цей випадок згину пластин більш складний, тому що напруження й деформації...

Continue Reading