Розрахунок зварних з\’єднань кутовими швами. Приклади розрахунку (реферат)

0 Comment on Розрахунок зварних з\’єднань кутовими швами. Приклади розрахунку (реферат)

Розрахунок зварних з’єднань кутовими швами. Приклади розрахунку Розрахунок зварених з’єднань кутовими швами Кутові шви, іноді називані валиковими швами, застосовують у з’єднаннях внакладку. Розглянемо розрахунок цих швів при осьовому навантаженні елементів, що з’єднуються. Залежно від розташування швів стосовно лінії дії зовнішньої...

Continue Reading

Стержневі системи з рухомими й нерухомими вузлами (реферат)

0 Comment on Стержневі системи з рухомими й нерухомими вузлами (реферат)

Стержневі системи з рухомими й нерухомими вузлами Стержневі системи, в яких вузли мають тільки кутові переміщення, відносять до невільних конструкцій. Їхній динамічний розрахунок спрощується тим, що відпадає необхідність врахування сил і моментів інерції лінійно рухомих стержнів, а знайдені частоти власних...

Continue Reading

Умови геометричної незмінюваності стрижневих систем (реферат)

0 Comment on Умови геометричної незмінюваності стрижневих систем (реферат)

Умови геометричної незмінюваності стрижневих систем З’ясування того, чи є система геометрично незмінною, умов, що забезпечують цю незмінюваність, а також ролі окремих елементів у роботі всього спорудження становить суть кінематичного аналізу, що завжди повинен передувати розрахунку. Стержневими системами називаються системи, що...

Continue Reading

Розрахунок стінок циліндричного резервуара. Якісна характеристика напруженого стану відкритих і замкнутих циліндричних оболонок (реферат)

0 Comment on Розрахунок стінок циліндричного резервуара. Якісна характеристика напруженого стану відкритих і замкнутих циліндричних оболонок (реферат)

Розрахунок стінок циліндричного резервуара. Якісна характеристика напруженого стану відкритих і замкнутих циліндричних оболонок Розрахунок стінок циліндричного резервуара . Верхній край оболонки вільний від закріплення, а нижній — затиснений. Бічні стінки розглянутого резервуара являють собою замкнуту кругову циліндричну оболонку, навантажену симетрично...

Continue Reading

Сутність варіаційних методів рішення. Метод Рітца – Тимошенко (реферат)

0 Comment on Сутність варіаційних методів рішення. Метод Рітца – Тимошенко (реферат)

Сутність варіаційних методів рішення. Метод Рітца – Тимошенко Сутність варіаційних методів розв’язання Більшість задач теорії пружності зводиться до диференціальних рівнянь із заданими граничними умовами. Точного розв’язку багатьох важливих для практики задач дотепер не отримано, тому що інтегрування диференціальних рівнянь, до...

Continue Reading

Стійкість вільних стержнів і стержнів на жорстких і пружних опорах (реферат)

0 Comment on Стійкість вільних стержнів і стержнів на жорстких і пружних опорах (реферат)

Стійкість вільних стержнів і стержнів на жорстких і пружних опорах  — реакція опори. Випадок вільних стержнів (без проміжних опор) також може бути врахований у МГЕ. Розв’язання прикладу по рис. 4.1 представимо алгоритмом. Рис. 4.1 1. Розбиваємо стержень на 2 стержні,...

Continue Reading

Теорема і метод Релея (реферат)

0 Comment on Теорема і метод Релея (реферат)

Теорема і метод Релея Розглянуті вище методи розрахунку стають тим більше громіздкими, чим складніша структура системи, що розраховується. Тому виникає необхідність у способах, що дозволяють досить просто розраховувати і складні системи. Один із можливих шляхів полягає в застосуванні простих наближених...

Continue Reading

Температурні напруги в пластинах (реферат)

0 Comment on Температурні напруги в пластинах (реферат)

Температурні напруги в пластинах Температурні напруження в пластинах виникають при нерівномірному нагріванні або при стисненні температурних деформацій зовнішніми зв’язками, а також у тому випадку, пластина, що нагрівається коли, складається з декількох шарів різних матеріалів (наприклад, біметалічна пластина). . Якщо товщина...

Continue Reading

Температурні і монтажні напруги. Штучне регулювання зусиль у конструкціях (реферат)

0 Comment on Температурні і монтажні напруги. Штучне регулювання зусиль у конструкціях (реферат)

Температурні і монтажні напруги. Штучне регулювання зусиль у конструкціях Температурні і монтажні напруги. Штучне регулювання зусиль у конструкціях Розглянемо   два   стрижні,   з   яких перший (рис.11.40,а)   представляє систему  статично  визначену, а  другий      (рис.11.40,б) — статично   невизначену.   Рис.11.40. Температурні напруги ,...

Continue Reading

Розрахунок на міцність при згині (реферат)

0 Comment on Розрахунок на міцність при згині (реферат)

Розрахунок на міцність при згині Розрахунок на міцність при вигині  при плоскому вигині балок. Ці формули дають можливість скласти умови міцності, необхідні для перевірки й підбору перерізів деталей, що працюють на вигин. Щоб одержати ці умови, з’ясуємо, у якому напруженому...

Continue Reading