Подовжні коливання стрижнів (реферат)

0 Comment on Подовжні коливання стрижнів (реферат)

Подовжні коливання стрижнів Основна особливість процесу вільних коливань систем із безкінечним числом ступенів свободи виражається в нескінченності числа власних частот і форм коливань. З цим зв’язані й особливості математичного характеру: замість звичайних диференціальних рівнянь, що описують коливання систем із кінцевим...

Continue Reading

Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів (консольні балки). Диференціальні залежності при вигині (реферат)

0 Comment on Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів (консольні балки). Диференціальні залежності при вигині (реферат)

Побудова епюр поперечних сил і згинальних моментів (консольні балки). Диференціальні залежності при вигині Побудова епюр поперечних сил Qy і згинальних моментів Mx у балках Стрижень, що працює на вигин, називається балкою. У перерізах балок, завантажених вертикальними навантаженнями, виникають, як правило,...

Continue Reading

Коливання лопаток турбомашин (реферат)

0 Comment on Коливання лопаток турбомашин (реферат)

Коливання лопаток турбомашин Коливання лопаток турбомашин виникають унаслідок нерівномірного по окружності потоку робочого середовища, а також у зв’язку зі збурюваннями, внесеними в потік лопатками направляючого апарата. Задачею проектувальника є розрахунок власної частоти коливань лопатки і вибір такої її конструкції, що...

Continue Reading

Вигин з розтяганням (стиском) (реферат)

0 Comment on Вигин з розтяганням (стиском) (реферат)

Вигин з розтяганням (стиском) Розрахунки на спільну дію вигину й розтягання можна звести до наступних двох основних видів: а)       розрахунки на дію поздовжньо-поперечних навантажень; б)      розрахунки на поза центрове  розтягання (стискання). Окремо повинен бути розглянутий вигин з розтяганням (стиском) кривого...

Continue Reading

Предмет і завдання будівельної механіки. Основні види опорних закріплень (реферат)

0 Comment on Предмет і завдання будівельної механіки. Основні види опорних закріплень (реферат)

Предмет і завдання будівельної механіки. Основні види опорних закріплень Предмет та задачі будівельної механіки Будівельною механікою, у широкому сенсі, називається наука про методи розрахунку споруджень на міцність, жорсткість і стійкість. Самостійно як наука будівельна механіка почала розвиватися в першій половині...

Continue Reading

Дія довільної періодичної змушуючої сили (спосіб розкладання на гармонійні складові) (реферат)

0 Comment on Дія довільної періодичної змушуючої сили (спосіб розкладання на гармонійні складові) (реферат)

Дія довільної періодичної змушуючої сили (спосіб розкладання на гармонійні складові) У практичних додатках часто зустрічаються періодичні змушуючі сили більш складного характеру, чим розглянуті вище. Так, на мал.44,а показаний закон зміни крутного моменту, створюваного чотиритактним двигуном внутрішнього згорання. Інший приклад —...

Continue Reading

Побудова співвідношень МГЕ для складчастих циліндричних і пологих оболонок. Плоска задача теорії пружності для прямокутних пластин (реферат)

0 Comment on Побудова співвідношень МГЕ для складчастих циліндричних і пологих оболонок. Плоска задача теорії пружності для прямокутних пластин (реферат)

Побудова співвідношень МГЕ для складчастих циліндричних і пологих оболонок. Плоска задача теорії пружності для прямокутних пластин У даному параграфі побудовані основні співвідношення МГЕ для циліндричних складчастих оболонок. Розглянемо циліндричні складчасті оболонки, як конструкції, що мають порівняно прості диференціальні рівняння деформування...

Continue Reading

Зовнішні сили. Найпростіші задачі розрахунку тросів (реферат)

0 Comment on Зовнішні сили. Найпростіші задачі розрахунку тросів (реферат)

Зовнішні сили. Найпростіші задачі розрахунку тросів Троси й тросові системи довжиною до кількох сотень кілометрів призначаються для здійснення транспортних операцій у космосі. Зміна орбіти, взаємодія космічного корабля зі станцією, «підхоплення» речовини малих небесних тіл, маневрування елементів зв’язування можливі із застосуванням...

Continue Reading

Класифікація механічних коливань (реферат)

0 Comment on Класифікація механічних коливань (реферат)

Класифікація механічних коливань Вивчення коливальних процесів має важливе значення для різних розділів механіки, фізики й техніки. Вібрація споруджень і машин, електромагнітні коливання в радіотехніку й оптику, звукові й ультразвукові коливання – всі ці не схожі один на одного процеси поєднуються...

Continue Reading

Врахування зосереджених мас (реферат)

0 Comment on Врахування зосереджених мас (реферат)

Врахування зосереджених мас В МГЕ врахування зосереджених мас найбільш просто можна виконати шляхом приведення їх до еквівалентної розподіленої маси, що підсумується з погонною масою стержня. Дану процедуру природно виконати на основі рівності кінетичних енергій. Представимо головну формулу коливань стержня у...

Continue Reading