Лінійно й нелінійно деформовані пружні системи (реферат)

0 Comment on Лінійно й нелінійно деформовані пружні системи (реферат)

Лінійно й нелінійно деформовані пружні системи Розглянуті в попередніх главах задачі про напружено-деформований стан пружних тіл зводилися до рішення диференціальних рівнянь при відповідних граничних умовах. Диференціальні рівняння виражали умови рівноваги і умови спільності деформацій всередині тіла, а граничні умови –...

Continue Reading

Безмоментна теорія оболонок обертання. Деякі геометричні властивості поверхонь обертання. Умови існування безмоментного напруженого стану оболонки (ре

0 Comment on Безмоментна теорія оболонок обертання. Деякі геометричні властивості поверхонь обертання. Умови існування безмоментного напруженого стану оболонки (ре

Безмоментна теорія оболонок обертання. Деякі геометричні властивості поверхонь обертання. Умови існування безмоментного напруженого стану оболонки Деякі геометричні властивості поверхонь обертання Оболонкою називається тіло, обмежене двома близькими криволінійними поверхнями, відстань між якими мала в порівнянні з розмірами самих поверхонь (рис. 13.1)....

Continue Reading

Основні поняття й визначення. Класифікація ферм (реферат)

0 Comment on Основні поняття й визначення. Класифікація ферм (реферат)

Основні поняття й визначення. Класифікація ферм Фермою називається стержнева система, що залишається геометрично незмінною після умовної заміни її жорстких вузлів шарнірними. Як правило, ферми використовують для перекриття більших прольотів, коли застосування суцільних балок стає економічно невигідним внаслідок неповного використання матеріалу...

Continue Reading

Вплив постійної подовжньої сили (реферат)

0 Comment on Вплив постійної подовжньої сили (реферат)

Вплив постійної подовжньої сили Розглянемо випадок, коли балка випробує дію подовжньої сили N, величина якої не змінюється в процесі коливань. У цьому випадку рівняння статичного вигину ускладнюється і набуває вид (за умови, що стискальна сила вважається позитивною) . і вважаючи...

Continue Reading

Алгоритм розрахунку методом переміщень. Методи обчислення коефіцієнтів і перевірка. Використання симетрії рам у методі переміщень (реферат)

0 Comment on Алгоритм розрахунку методом переміщень. Методи обчислення коефіцієнтів і перевірка. Використання симетрії рам у методі переміщень (реферат)

Алгоритм розрахунку методом переміщень. Методи обчислення коефіцієнтів і перевірка. Використання симетрії рам у методі переміщень Розрахунок статично невизначених систем методом переміщень виконується в наступній послідовності: 1. Знаходимо ступінь кінематичної невизначеності заданої системи. 2. Вибираємо основну систему. 3. Записуємо канонічні рівняння...

Continue Reading

Динамічний метод рішення задач стійкості. Методика урахування сил, що стежать. Фундаментальні рішення для поперечних коливань із урахуванням поздовжнь

0 Comment on Динамічний метод рішення задач стійкості. Методика урахування сил, що стежать. Фундаментальні рішення для поперечних коливань із урахуванням поздовжнь

Динамічний метод рішення задач стійкості. Методика урахування сил, що стежать. Фундаментальні рішення для поперечних коливань із урахуванням поздовжньої сили Динамічний метод розв’язання задач стійкості Всі навантаження на пружні системи умовно можна розділити на консервативні й неконсервативні. До консервативних навантажень відносяться...

Continue Reading

Дія періодичних імпульсів (реферат)

0 Comment on Дія періодичних імпульсів (реферат)

Дія періодичних імпульсів Досліджуємо дію періодичних імпульсів (мал.44,б), вважаючи тривалість кожного з них зникаючи малою. . , тобто описуються рівнянням                                                                                        (104) і, отже, ) ) : : Закон руху (104) приймає вид                                                                      (105) ’ L ^ b o ue . 0...

Continue Reading

Основні виводи практичного застосування алгоритму МГЕ в задачах статики, динаміки і стійкості стержневих систем (реферат)

0 Comment on Основні виводи практичного застосування алгоритму МГЕ в задачах статики, динаміки і стійкості стержневих систем (реферат)

Основні виводи практичного застосування алгоритму МГЕ в задачах статики, динаміки і стійкості стержневих систем Аналіз алгоритму МГЕ й практика його застосування приводять до наступних висновків: 1. Розрахунок напружено-деформованого стану елементів стержневих систем виконується тільки в рамках локальних систем координат кожного...

Continue Reading

Диференціальні рівняння коливань кругового стержня у своїй площині (реферат)

0 Comment on Диференціальні рівняння коливань кругового стержня у своїй площині (реферат)

Диференціальні рівняння коливань кругового стержня у своїй площині Для виведення рівнянь коливань кругового стержня у своїй площині додаємо сили інерції, викликані поздовжніми, поперечними й кутовими переміщеннями (плоский випадок), у рівняння рівноваги (2.24) — (2.26)  – густина матеріалу стрижня;  – осьовий...

Continue Reading

Поняття про розрахунок циліндричних котків. Поняття про дію зосередженої сили на пружний півпростір (реферат)

0 Comment on Поняття про розрахунок циліндричних котків. Поняття про дію зосередженої сили на пружний півпростір (реферат)

Поняття про розрахунок циліндричних котків. Поняття про дію зосередженої сили на пружний півпростір Поняття про розрахунок циліндричних котків Розрахунок циліндричних котків являє собою задачу про стискання тіл, що стикаються по поверхні кінцевих розмірів. Така задача ставиться до розряду контактних. Вона...

Continue Reading