Визначення переміщень у балках методом початкових параметрів (реферат)

0 Comment on Визначення переміщень у балках методом початкових параметрів (реферат)

Визначення переміщень у балках методом початкових параметрів  рівнянь для визначення цих постійних. . Для зменшення великої обчислювальної роботи, пов’язаної з визначенням довільних постійних інтегрування, у цей час розроблений ряд методів. До них відноситься й метод початкових параметрів, що дозволяє при...

Continue Reading

Метод Рітца (реферат)

0 Comment on Метод Рітца (реферат)

Метод Рітца Задамося декількома функціями f1(x), f2(x),…, fn(x), кожна з яких задовольняє геометричним граничним умовам задачі, і утворимо функцію f(x) як суму f(x) = C1f1(x) +C2f2(x)+… +Cnfn(x)                                                                    (272) Якщо цю функцію підставити у формулу Релея ,                                                                                                (273)...

Continue Reading

Облік сил інерції (реферат)

0 Comment on Облік сил інерції (реферат)

Облік сил інерції Врахування сил інерції. Під силою інерції матеріальної точки, що рухається  із  прискоренням,  розуміють  силу,  рівну  по  величині добутку маси точки на її прискорення. Спрямована сила інерції убік, зворотній прискоренню. У реальному тілі, яке можна розглядати як сукупність...

Continue Reading

Особливості статично невизначених систем і методи їхнього розрахунку. Канонічні рівняння методу сил (реферат)

0 Comment on Особливості статично невизначених систем і методи їхнього розрахунку. Канонічні рівняння методу сил (реферат)

Особливості статично невизначених систем і методи їхнього розрахунку. Канонічні рівняння методу сил Особливості статично невизначених систем і методи їхнього розрахунку Статично невизначеної називається така система, що не може бути розрахована за допомогою одних тільки рівнянь статики, тому що має зайві...

Continue Reading

Іспит матеріалів на стиск (реферат)

0 Comment on Іспит матеріалів на стиск (реферат)

Іспит матеріалів на стиск Випробування матеріалів на стиск Незважаючи на простоту, випробування на стиск проводять рідше, ніж на розтягання. Для пластичних матеріалів модуль пружності Е, границя пружності і границя текучості при стиску приблизно ті ж, що й при розтяганні. Напруження,...

Continue Reading

Визначення зусиль у стрижнях ферм способом моментної точки (реферат)

0 Comment on Визначення зусиль у стрижнях ферм способом моментної точки (реферат)

Визначення зусиль у стрижнях ферм способом моментної точки Визначення зусиль у стержнях найпростіших ферм Найпростішими називаються ферми, утворені із шарнірного трикутника шляхом послідовного приєднання вузлів, причому, кожного за допомогою двох стержнів, що не лежать на одній прямій. Такі ферми завжди...

Continue Reading

Взаємозв\’язок між тензорами напруг і деформацій. Узагальнений закон Гука (реферат)

0 Comment on Взаємозв\’язок між тензорами напруг і деформацій. Узагальнений закон Гука (реферат)

Взаємозв’язок між тензорами напруг і деформацій. Узагальнений закон Гука Залежності між напругами й деформаціями носять фізичний характер. Обмежуючись малими деформаціями, зв’язок між напругами й деформаціями можна вважати лінійним (рис.1.6). Рис.1.6. Діаграма розтягування сталі В загальному випадку анізотропії кожна складова напруги...

Continue Reading

Оцінка точності методу Канторовича-Власова (реферат)

0 Comment on Оцінка точності методу Канторовича-Власова (реферат)

Оцінка точності методу Канторовича-Власова ) , n=1,2,3,4,… Прогин у центрі пластини стане рядом .  визначається по формулі , а початкові параметри з рівняння (6.26). Для квадратної пластини, навантаженої зосередженою силою в центрі, одержимо  [317]. З результатів (6.27) випливає також, що...

Continue Reading

Внутрішні сили пружності і внутрішні силові фактори. Метод перерізів. Види опору. Схематизація опорних пристроїв у балках. Побудова епюр поздовжніх си

0 Comment on Внутрішні сили пружності і внутрішні силові фактори. Метод перерізів. Види опору. Схематизація опорних пристроїв у балках. Побудова епюр поздовжніх си

Внутрішні сили пружності і внутрішні силові фактори. Метод перерізів. Види опору. Схематизація опорних пристроїв у балках. Побудова епюр поздовжніх сил та крутних моментів. Правила перевірки Внутрішні сили пружності.   Метод перерізів Розглянемо тіло довільної форми в “спокійному”, ненавантаженому стані. Між його...

Continue Reading

Приклад визначення напруги й деформації в діафрагмі (реферат)

0 Comment on Приклад визначення напруги й деформації в діафрагмі (реферат)

Приклад визначення напруги й деформації в діафрагмі Приклад. Визначити напруження і деформації в діафрагмі, призначеної для виміру витрати рідини (рис. 12.14). Опір, створюваний діафрагмою при протіканні рідини, викликає перепад тиску, по величині якого можна судити про витрату. ; надлишковий тиск...

Continue Reading