Напружений стан при крутінні. Крутіння бруса прямокутного поперечного перерізу Напружений стан при крутінні У довільній точці поперечного перерізу брусу виникає дотичне напруження, яке знаходиться по формулі (7.9). У поздовжньому (меридіональному) перерізі, що проходить через ту ж точку, виникає така ж...

Подробнее

Згин. Нормальні напруги при плоскому згині прямого стрижня Згин Прямолінійні стрижні, що працюють на згин, будемо називати балками. В опорі матеріалів термін «балка» значно ширше, ніж у звичайному вживанні цього слова: з погляду розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість балкою...

Подробнее

Метод Бубнова – Гальоркіна Метод Бубнова—Гальоркіна заснований на властивості ортогональності функцій. У курсі математичного аналізу дається наступне визначення ортогональних функцій: якщо є сімейство безперервних функцій (а)  дорівнює нулю: (6.6) ці функції (а) утворять у цьому проміжку ортогональну систему. Наприклад, сімейство...

Подробнее

Застосування системного підходу , то значно спроститься формування топологічної матриці для всієї конструкції. Розглянемо застосування системного підходу на конкретному прикладі. Приклад Визначити початкові параметри стержнів плоскої рами при розподіленому й зосередженому навантаженнях від вітру (рис. 2.38). Рис. 2.38  кожного стержневого...

Подробнее

Особливості статично невизначених систем і методи їхнього розрахунку. Канонічні рівняння методу сил Особливості статично невизначених систем і методи їхнього розрахунку Статично невизначеною називається така система, що не може бути розрахована за допомогою одних тільки рівнянь статики, тому що має зайві...

Подробнее

Приклад визначення напруги й прогину пластини з лінійно змінюваною товщиною Приклад. Визначити напруження і прогин пластини з лінійно, змінюваною товщиною, шарнірно обпертої по зовнішньому краю (рис. 12.26) і навантаженою силою P. . Рис. 12.26. Наприклад 12.10 Рішення. Параметр у цьому...

Подробнее

Побудова ліній впливів внутрішніх зусиль за допомогою нульових точок. Приклади розрахунку арок на рухоме і нерухоме навантаження  мають нульові ординати в опорних точках. Крім того, для поперечної сили і згинаючого моменту є такі ж точки в межах прольоту арки, а...

Подробнее

Метод кінцевих різниць При рішенні задаx цим методом область інтегрування розбивають на ряд кінцевих інтервалів, і диференціqне рівняння заміняють рівнянням у кінцевих різницях, тобто рівнянням, у якому похідні виражені через різниці значень функцій у сусідніх вузлових точках. Застосовуючи рівняння до...

Подробнее

Потенційна енергія при згині пластинки , тому формула питомої потенційної енергії (1.18) приймає вигляд Вносячи сюди вирази напруг (5.6) і деформацій (5.5), одержуємо Після групування одержуємо або Підставимо отриманий вираз питомої потенційної енергії у формулу (1.20). Тому що прогини пластинки...

Подробнее

Диференціальні рівняння рівноваги кругової циліндричної оболонки Для ілюстрації моментної теорії розрахунку оболонок розглянемо кругову циліндричну оболонку (рис. 7.10), контур якої утворений нормальними площинами, що збігаються із площинами головних кривизн. Рис. 7.10. Кругова циліндрична оболонка У круговій циліндричній оболонці головні радіуси...

Подробнее
Страница 16 из 153« Первая...10...1415161718...304050...Последняя »