Приклади розрахунку балок по основній умові міцності Розглянемо деякі приклади розрахунку балок по основній умові міцності. . Рис.8.17. До прикладу 8.2   Рішення  Момент опору в цьому випадку Небезпечними точками в балці будуть верхня й нижня точки перерізу біля закладення....

Подробнее

Приклад розрахунку рами з урахуванням симетрії Приклад. Використовуючи спрощення, зв’язані із симетрією заданої рами (рис.7.16,а), побудувати епюри згинальних моментів, за умови, що жорсткості всіх стержнів однакові і рівні EI. Ступінь кінематичної невизначеності рами .  при цьому зміщається від осі симетрії...

Подробнее

Приклад розрахунку кругового кільця   врівноважує, уздовж усього периметра. Рис. 9.11. Наприклад 9.3 Рішення. ;   . , не представляє особливої праці обчислити значення внутрішніх зусиль у будь-якому перетині системи. . Рис. 9.12. До прикладу 9.4 Рішення.  знаходимо однакові за значенням...

Подробнее

Прямокутна пластинка. Рішення Леві Розв’язок Л. Нав’є, розглянутий в попередньому параграфі, придатний тільки для прямокутних пластинок, шарнірно обпертої по контуру. Більш загальним є розв’язок М. Леві. Він придатний для прямокутної пластинки, два протилежних краї якої шарнірно обперті, а два інших...

Подробнее

Приклад побудови епюри поздовжніх, поперечних сил і згинальних моментів для плоскої рами. Приклад. Побудувати епюри подовжніх, поперечних сил і згинальних моментів для плоскої рами (рис.12.5,а). Ступінь статичної невизначеності рами: Вибираємо основну систему, відкидаючи на правій опорі горизонтальний стрижень (рис.12.5,б), тобто...

Подробнее

Рішення рівнянь руху для найпростішої системи. Повернемося до розгляду найпростішої системи — із двома ступенями свободи (мал.22,а), на прикладі якої простежимо одержання рішення рівнянь руху. Будемо шукати рішення рівнянь (32) у виді                                                                                             (40) Функції (40) не є загальним...

Подробнее

Приклади розрахунку пластин Приклад. Для кільцевої пластини (рис. 12.18) визначити згинальні моменти, напруження і прогини. . Рішення. На кільцевій опорі виникає сила Розіб’ємо пластину на три ділянки. Рис. 12.18. Наприклад 12.5  поки невідомий і підлягає визначенню відповідно до граничної умови...

Подробнее

Приклад розрахунку прямокутної пластини . Визначити напруження і прогин. Рис. 12.4. До прикладу 12.1  виникає в середині прольоту; Цей момент, віднесений до одиниці ширини пластини, Відповідне максимальне напруження  раз менше і дорівнює відповідно: Прогин обчислимо по диференційному рівнянню зігнутої поверхні...

Подробнее

Робота зовнішніх сил і потенційна енергія пружних систем Закон збереження енергії. Зовнішні сили, що викликають деформацію пружної системи внаслідок переміщень точок їх додатка, виконують певну роботу. Відповідно до закону збереження енергії, пружна система при деформуванні одержує кількість енергії, рівна роботі...

Подробнее

Простий радіальний напружений стан. Клин, навантажений у вершині зосередженою силою Простий радіальний напружений стан . Інші складові напруг, як і складових об’ємних сил, дорівнюють нулю. Такий напружений стан називається простим радіальним. У цьому випадку одне рівняння рівноваги обертається в тотожність,...

Подробнее
Страница 15 из 153« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »