Рівняння раціональної осі арки. Ядрові моменти Ядровим моментом називається момент від усіх сил, узятих по одну сторону перетину, щодо крайньої точки ядра перетину. При внецентровому стиску найбільша і найменша напруги виникають у крайніх точках поперечного перерізу і визначаються у виді...

Подробнее

Прямокутна пластина постійної товщини. Пластина, шарнірно обперта по протилежних сторонах Точне рішення задачі про визначення власних частот і форм коливань прямокутної пластини може бути отримано, якщо дві протилежних сторони пластини мають шарнірне опирання. При цьому закріплення двох інших сторін може...

Подробнее

Просторовий випадок деформування прямолінійного стержня  дорівнює 32. Аналогічне рівняння МКЕ має також 16-й порядок, але містить 48 ненульових елементів матриці жорсткості, тобто розрідженість матриці коефіцієнтів МГЕ вище, ніж у матриці жорсткості МКЕ приблизно на 33,0 %. Порядок рівняння (2.23) можна...

Подробнее

Про раціональну форму перерізу. Повний розрахунок балок на міцність Про раціональну форму перерізу Вище були зроблені деякі зауваження про раціональну форму перерізу при чистому вигині. Тут на основі розглянутих прикладів розрахунку на вигин ці зауваження будуть трохи розширені. При цьому...

Подробнее

Приклади визначення координат центра ваги перерізу Приклад. Визначити координати центра ваги перетину, що має форму півкола радіусом R (рис.2.6). Рис.2.6. До прикладу 2.1 Рішення . Визначимо статичний момент перетину Su: , які можна розглядати як елементарні прямокутники. Тоді : :...

Подробнее

Приклади розрахунків при змушених коливаннях. Рішення. Частота змушуючої сили , тобто , звідси знаходимо довжину балки при резонансі двигун розташуємо на відстані Амплітуда змушених коливань Статичний прогин від власної ваги двигуна Статична напруга Динамічний коефіцієнт Динамічна напруга Мал. 46 Масою...

Подробнее

Рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом виключення Гауса Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом виключення Гауса До розв’язання систем лінійних рівнянь зводяться численні практичні задачі, наприклад, різні крайові задачі для звичайних і в частинних похідних диференціальних рівнянь. Можна стверджувати, що...

Подробнее

Рішення рівнянь руху в загальному випадку. Приватне рішення системи рівнянь (31) можна записати у виді                                                                     (36) . Підставляючи (36) у (31), одержимо систему алгебраїчних рівнянь               (37) не можуть одночасно рівнятися нулю, отже, ненульовому рішенню системи відповідає рівність нулю...

Подробнее

Приклади визначення переміщень інтегруванням диференціального рівняння зігнутої осі балки Розглянемо кілька прикладів визначення деформацій балок методом безпосереднього інтегрування основного диференціального рівняння (8.44), а потім установимо правила побудови епюр кутів повороту й прогинів, які необхідні при дослідженні деформованого стану балок при...

Подробнее

Приклад розрахунку оболонки обертання при дії вітрового навантаження Приклад. Застосуємо викладену теорію до задачі про напруження, що виникають в оболонці обертання при дії вітрового навантаження. Рішення. Вітровим називається поверхневе навантаження виду . Це навантаження являє собою найбільш простий окремий випадок...

Подробнее
Страница 12 из 153« Первая...1011121314...203040...Последняя »