Фундаментальні рішення Прогин точки серединної площини пластини представимо одним членом ряду (6.2) , одержимо задачу Коші одномірної моделі вигину прямокутної пластини ; (6.14) Кінематичні й статичні параметри вигину пластини будуть такими .  по табл. 3.2 представлені в табл. 6.1. Таблиця...

Подробнее

Розрахунок рам на стійкість МКЕ Представимо приклад розв’язання задачі стійкості плоскої рами по алгоритму МКЕ у формі методу переміщень (див. п.1.6). Приклад 4.13. Визначити 2 критичні сили втрати стійкості рами з елементами різної жорсткості (рис. 4.22). 1 Виконуємо аналіз розрахункової...

Подробнее

Умови на контурі пластинки Залежно від характеру закріплення країв на контурі пластинки можуть бути задані прогини й кути повороту серединної площини, згинаючі і крутні моменти, поперечні сили. Умови, при яких на контурі задаються переміщення, тобто прогини або кути; повороту серединної...

Подробнее

Співвідношення МГЕ для стержнів зі змінною геометрією Випадок геометрії, що змінюється, стержнів приводить до диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами (східчасті стержні, стержні з безупинно мінливими по довжині перетинами, криволінійні стержні зі змінними радіусами кривизни, а також стержні, що змінюються по...

Подробнее

Удар стрижня об тверду плиту. Напруги при ударі, що скручує , накопиченої падаючим стрижнем до моменту удару, цілком перейде в потенційну енергію деформації падаючого стрижня. Рис. 16.8. Удар призматичного стрижня об жорстку плиту Так як характер сил інерції масовий (вони...

Подробнее

Уточнення динамічних моделей Вище запропоновано враховувати зосереджені маси шляхом зведення їх до еквівалентної розподіленої маси. Такий підхід дозволяє вирішити задачу врахування зосереджених мас, однак він має серйозні недоліки. Головний недолік полягає в перекручуванні дійсної розрахункової схеми. Як результат цього досить...

Подробнее

Розрахунок рам з нерухомими вузлами Покажемо застосування алгоритму МГЕ для розрахунку рами з нерухомими вузлами на змушене динамічне навантаження.  рами (рис.3.21), навантажену збурюючою силою із частотою 1. Розбиваємо раму на 3 стержні, нумеруємо вузли й позначаємо початок і кінець кожного...

Подробнее

Стійка й нестійка пружна рівновага. Формула Ейлера для визначення критичної сили стислого стрижня Стійка і нестійка пружна рівновага Проводячи розрахунки на міцність і жорсткість при різних деформаціях, ми думали, що під час деформації будь-якої системи має місце єдина заздалегідь відома...

Подробнее

Розрахунок циліндричних складчастих систем  з виразів  і всі інші параметри елементів складчастої системи.   може значно перевищувати порядок матриці реакцій методу переміщень. Однак, цей недолік компенсується тим, що більший порядок системи рівнянь (1.46) дозволяє одержати істотно більше інформації, ніж по методу...

Подробнее

Статика арочних систем. Вивід системи диференційних рівнянь деформування плоского кругового стержня. Фундаментальні рішення для кругового стержня Статика арочних систем  (рис.2.24). Рис. 2.24  – 18 стрижнями. Далі розрахунок стержневої системи може бути виконаний МКЕ, методом сил і інших методів. Істотно знизити...

Подробнее
Страница 1 из 15312345...102030...Последняя »