Фундаментальні рішення (реферат)

0 Comment on Фундаментальні рішення (реферат)

Фундаментальні рішення Прогин точки серединної площини пластини представимо одним членом ряду (6.2) , одержимо задачу Коші одномірної моделі вигину прямокутної пластини ; (6.14) Кінематичні й статичні параметри вигину пластини будуть такими .  по табл. 3.2 представлені в табл. 6.1. Таблиця...

Continue Reading

Розрахунок рам на стійкість МКЕ (реферат)

0 Comment on Розрахунок рам на стійкість МКЕ (реферат)

Розрахунок рам на стійкість МКЕ Представимо приклад розв’язання задачі стійкості плоскої рами по алгоритму МКЕ у формі методу переміщень (див. п.1.6). Приклад 4.13. Визначити 2 критичні сили втрати стійкості рами з елементами різної жорсткості (рис. 4.22). 1 Виконуємо аналіз розрахункової...

Continue Reading

Умови на контурі пластинки (реферат)

0 Comment on Умови на контурі пластинки (реферат)

Умови на контурі пластинки Залежно від характеру закріплення країв на контурі пластинки можуть бути задані прогини й кути повороту серединної площини, згинаючі і крутні моменти, поперечні сили. Умови, при яких на контурі задаються переміщення, тобто прогини або кути; повороту серединної...

Continue Reading

Співвідношення МГЕ для стержнів зі змінною геометрією (реферат)

0 Comment on Співвідношення МГЕ для стержнів зі змінною геометрією (реферат)

Співвідношення МГЕ для стержнів зі змінною геометрією Випадок геометрії, що змінюється, стержнів приводить до диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами (східчасті стержні, стержні з безупинно мінливими по довжині перетинами, криволінійні стержні зі змінними радіусами кривизни, а також стержні, що змінюються по...

Continue Reading

Удар стрижня об тверду плиту. Напруги при ударі, що скручує (реферат)

0 Comment on Удар стрижня об тверду плиту. Напруги при ударі, що скручує (реферат)

Удар стрижня об тверду плиту. Напруги при ударі, що скручує , накопиченої падаючим стрижнем до моменту удару, цілком перейде в потенційну енергію деформації падаючого стрижня. Рис. 16.8. Удар призматичного стрижня об жорстку плиту Так як характер сил інерції масовий (вони...

Continue Reading

Уточнення динамічних моделей (реферат)

0 Comment on Уточнення динамічних моделей (реферат)

Уточнення динамічних моделей Вище запропоновано враховувати зосереджені маси шляхом зведення їх до еквівалентної розподіленої маси. Такий підхід дозволяє вирішити задачу врахування зосереджених мас, однак він має серйозні недоліки. Головний недолік полягає в перекручуванні дійсної розрахункової схеми. Як результат цього досить...

Continue Reading

Розрахунок рам з нерухомими вузлами (реферат)

0 Comment on Розрахунок рам з нерухомими вузлами (реферат)

Розрахунок рам з нерухомими вузлами Покажемо застосування алгоритму МГЕ для розрахунку рами з нерухомими вузлами на змушене динамічне навантаження.  рами (рис.3.21), навантажену збурюючою силою із частотою 1. Розбиваємо раму на 3 стержні, нумеруємо вузли й позначаємо початок і кінець кожного...

Continue Reading

Стійка й нестійка пружна рівновага. Формула Ейлера для визначення критичної сили стислого стрижня (реферат)

0 Comment on Стійка й нестійка пружна рівновага. Формула Ейлера для визначення критичної сили стислого стрижня (реферат)

Стійка й нестійка пружна рівновага. Формула Ейлера для визначення критичної сили стислого стрижня Стійка і нестійка пружна рівновага Проводячи розрахунки на міцність і жорсткість при різних деформаціях, ми думали, що під час деформації будь-якої системи має місце єдина заздалегідь відома...

Continue Reading

Розрахунок циліндричних складчастих систем (реферат)

0 Comment on Розрахунок циліндричних складчастих систем (реферат)

Розрахунок циліндричних складчастих систем  з виразів  і всі інші параметри елементів складчастої системи.   може значно перевищувати порядок матриці реакцій методу переміщень. Однак, цей недолік компенсується тим, що більший порядок системи рівнянь (1.46) дозволяє одержати істотно більше інформації, ніж по методу...

Continue Reading

Статика арочних систем. Вивід системи диференційних рівнянь деформування плоского кругового стержня. Фундаментальні рішення для кругового стержня (реф

0 Comment on Статика арочних систем. Вивід системи диференційних рівнянь деформування плоского кругового стержня. Фундаментальні рішення для кругового стержня (реф

Статика арочних систем. Вивід системи диференційних рівнянь деформування плоского кругового стержня. Фундаментальні рішення для кругового стержня Статика арочних систем  (рис.2.24). Рис. 2.24  – 18 стрижнями. Далі розрахунок стержневої системи може бути виконаний МКЕ, методом сил і інших методів. Істотно знизити...

Continue Reading