Організаційно-правове забезпечення фінансової політики (реферат)

0 Comment on Організаційно-правове забезпечення фінансової політики (реферат)

Реферат на тему: Організаційно-правове забезпечення фінансової політики Вироблення фінансової політики та її реалізація з допомогою фінансового механізму ґрунтуються на відповідних організаційних елементах цього механізму, які тісно взаємопов’язані і підпорядковані один одному. Фінансове законодавство формує правове поле для здійснення фінансової діяльності...

Continue Reading

Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання (реферат)

0 Comment on Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання (реферат)

Реферат на тему: Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання Фінансовими результатами діяльності суб’єктів підприємництва є прибуток або збиток. Діяльність підприємств у сфері фінансових результатів спрямована на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання, а за наявності збитків — на...

Continue Reading

Необхідність та сутність фінансів (реферат)

0 Comment on Необхідність та сутність фінансів (реферат)

Реферат на тему: Необхідність та сутність фінансів Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. Без них неможливе функціонування держави і діяльність юридичних та фізичних осіб, оскільки саме вони забезпечують вартісний рух створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту...

Continue Reading

Управління фінансовою системою (реферат)

0 Comment on Управління фінансовою системою (реферат)

Реферат на тему: Управління фінансовою системою Фінансова система являє собою доволі складний механізм. Ефективність її функціонування залежить від двох визначальних чинників. По-перше, від налагодженості фінансових відносин у суспільстві. В основі цього лежить насамперед вибір правильної і доцільної для даної країни...

Continue Reading

Бюджетна система (реферат)

0 Comment on Бюджетна система (реферат)

Реферат на тему: Бюджетна система Сутність, призначення та структура бюджету держави Бюджет держави є складним і багатогранним явищем у суспільстві. Його розглядають з трьох сторін: — за економічним змістом; — за формою прояву; — за матеріальним змістом. За економічним змістом...

Continue Reading

Державний кредит і державний борг (реферат)

0 Comment on Державний кредит і державний борг (реферат)

Реферат на тему: Державний кредит і державний борг Державний кредит являє собою доволі специфічну ланку державних фінансів. Він не має ні окремого грошового фонду (кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять, як правило, через бюджет), ні відокремленого органу управління. Разом...

Continue Reading

Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок (реферат)

0 Comment on Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок (реферат)

Реферат на тему: Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок Міжнародні фінансові відносини ґрунтуються на двох основних складових: установлених формах розрахунків та системі валютного регулювання. Порядок і форми проведення розрахунків становлять організаційний аспект міжнародних фінансових відносин і регламентуються відповідними міжнародними документами...

Continue Reading

Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи (реферат)

0 Comment on Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи (реферат)

Реферат на тему: Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи Кожна сфера і ланка фінансової системи має відповідне призначення і специфічні ознаки. Фінанси суб’єктів господарювання призначені для забезпечення діяльності підприємств. Вони є основою всієї фінансової системи, оскільки саме...

Continue Reading

Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції і роль фінансів (реферат)

0 Comment on Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції і роль фінансів (реферат)

Реферат на тему: Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції і роль фінансів Розподіл і перерозподіл ВВП може здійснюватись за різними схемами, згідно з якими будуються моделі фінансових відносин у суспільстві. В основі побудови фінансової моделі суспільства лежать роль і місце...

Continue Reading

Сутність і склад державних фінансів, організація фінансової діяльності держави (реферат)

0 Comment on Сутність і склад державних фінансів, організація фінансової діяльності держави (реферат)

Реферат на тему: Сутність і склад державних фінансів, організація фінансової діяльності держави Державні фінанси являють собою досить розгалужену систему відносин, яка опосередковується формуванням і використанням централізованих на різних рівнях адміністративного поділу фондів грошових коштів. Розгалуженість цієї системи і наявність значної...

Continue Reading