Реферат на тему: Взаємозв’язок дивідендної політики і структури капіталу Основні орієнтири в управлінні структурою капіталу — підвищення вартості фірми, ринкової ціни акцій, зниження WACC, збереження платоспроможності — неодмінно привертають увагу менеджерів до дивідендної та інвестиційної політики. Так само, як прийняття...

Подробнее

Реферат на тему: Методи фінансового аналізу Науковий апарат фінансового аналізу — це сукупність загальнонаукових засобів дослідження фінансової діяльності суб’єктів господарювання. До принципів фінансового аналізу, що регулюють процедурний аспект його методології і методики, належать системність, комплексність, регулярність, послідовність, об’єктивність та ін....

Подробнее

Реферат на тему: Визначення вартості капіталу та активів з урахуванням фактору часу Критерієм ефективної діяльності корпорації є примноження капіталу, джерелом формування якого є внески акціонерів. Тому основним завданням фінансового управління корпорацією є збільшення вартості акціонерного капіталу і відповідно примноження багатства...

Подробнее

Реферат на тему: Планування фінансової санації Особливість сучасного періоду розвитку економіки України полягає у тому, що багато AT, створених у процесі приватизації, все ще перебувають у важкому фінансовому становищі або навіть є потенційними банкрутами. Для таких AT особливою складовою фінансового...

Подробнее

Реферат на тему: Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій Хоча планування капіталовкладень у ТНК базується на загальних підходах, проте міжнародні фактори ускладнюють цей процес. Так, на відміну від вітчизняних інвестицій ускладнюється оцінка руху грошових надходжень за зарубіжними інвестиціями. Необхідно з’ясовувати, в якій...

Подробнее

Реферат на тему: Роль корпоративного управління в забезпеченні інтересів акціонерів Особливість ВАТ щодо організації управління фінансами полягає у відокремленні функції володіння капіталом (який належить широкому колу юридичних і фізичних осіб — акціонерам) від функції управління, яка переходить до фахівців-менеджерів. Звідси...

Подробнее

Реферат на тему: Державний фінансовий контроль і його реформування Державний фінансовий контроль є однією із найважливіших функцій державного управління, значення якої дедалі зростає. Тільки належне використання контролю в управлінні державними фінансовими ресурсами дасть можливість створити необхідні передумови для здійснення в...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій Компанії, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на території кількох країн, називають транснаціональними (або міжнародними) корпораціями (далі — ТНК). Нині мережа ТНК вже контролює більшу частину світових технологічних, товарних і виробничих ресурсів і продовжує...

Подробнее

Реферат на тему: Аналіз фінансової стійкості підприємства Поняття фінансової стійкості Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за...

Подробнее

Курсова робота на тему: Бюджетне планування та прогнозування, напрямки їх удосконалення. (На матеріалах фінансового управління Коломийської міської ради) План ВСТУП Розділ 1. Теоретичні основи бюджетного планування та прогнозування 1.1. Зміст, принципи, завдання бюджетного планування 1.2. Програмно-цільове планування бюджету 1.3. Бюджетне...

Подробнее
Страница 84 из 148« Первая...102030...8283848586...90100110...Последняя »