Кредитний ринок (реферат)

0 Comment on Кредитний ринок (реферат)

Реферат на тему: Кредитний ринок Кредитний ринок як історично, так і за його значущістю та вагою є основною складовою фінансового ринку. По-перше, він забезпечує найшвидший доступ до ресурсів. Випуск в обіг цінних паперів і мобілізація з їх допомогою ресурсів потребує...

Continue Reading

Податкова система (реферат)

0 Comment on Податкова система (реферат)

Реферат на тему: Податкова система 6.3.1. Сутність і види податків Податкова система — важлива складова системи державних фінансів, хоча і не виділяється в їх окрему ланку. Вона відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливаючи на доходи юридичних і...

Continue Reading

Ринок цінних паперів (реферат)

0 Comment on Ринок цінних паперів (реферат)

Реферат на тему: Ринок цінних паперів Ринок позичкового капіталу відіграє важливу роль у фінансовій системі. Однак він має одне суттєве обмеження — досить короткі (як правило, до одного року) терміни надання кредитів. Це пов’язано з двома чинниками. Перший полягає в...

Continue Reading

Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності (реферат)

0 Comment on Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності (реферат)

Реферат на тему: Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності Фінанси підприємств призначені для забезпечення їх виробничої діяльності. Стрижневою основою фінансів підприємств є формування фінансових ресурсів та отримання і розподіл доходів з метою забезпечення відтворення виробництва. Вони виконують...

Continue Reading

Загальнодержавні фонди цільового призначення (реферат)

0 Comment on Загальнодержавні фонди цільового призначення (реферат)

Реферат на тему: Загальнодержавні фонди цільового призначення Бюджет є основним централізованим фондом грошових коштів держави. Кошти бюджету знеособлені і забезпечують реалізацію його функцій. Однак у держави можуть бути певні потреби, які мають особливе значення і тому повинні мати відповідне гарантоване...

Continue Reading

Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування (реферат)

0 Comment on Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування (реферат)

Реферат на тему: Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів. Вони мають створити передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку. Врешті-решт виграє...

Continue Reading

Організація страхування та характеристика страхових потоків (реферат)

0 Comment on Організація страхування та характеристика страхових потоків (реферат)

Реферат на тему: Організація страхування та характеристика страхових потоків Підприємницька сфера та життєдіяльність людини постійно пов’язані з ризиками — природними, підприємницькими, фінансовими тощо. У результаті стихійного лиха чи певної непередбаченої події фізичним і юридичним особам можуть бути завдані збитки. При...

Continue Reading

Методи організації фінансової діяльності підприємств (реферат)

0 Comment on Методи організації фінансової діяльності підприємств (реферат)

Реферат на тему: Методи організації фінансової діяльності підприємств Фінансова діяльність підприємств може бути організована трьома методами, а саме: — комерційний розрахунок; — неприбуткова діяльність; — кошторисне фінансування. Відмінність між окремими методами полягає у схемі організації фінансової діяльності, тобто у встановленні взаємозалежності між фінансовими...

Continue Reading

Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів (реферат)

0 Comment on Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів (реферат)

Реферат на тему: Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів Міжнародні фінансові відносини являють собою досить складну систему руху грошових потоків. Вони можуть бути згруповані за такими напрямами: взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн; взаємовідносини держави з юридичними і фізичними...

Continue Reading

Структурна будова та засади функціонування фінансової системи (реферат)

0 Comment on Структурна будова та засади функціонування фінансової системи (реферат)

Реферат на тему: Структурна будова та засади функціонування фінансової системи Фінанси являють собою досить складне суспільне явище. Вони охоплюють широку гаму обмінно-розподільних відносин, які відображаються в різноманітних грошових потоках. При єдиній сутності цих відносин у них виділяються окремі елементи, які...

Continue Reading