Теорії інвестицій та нагромадження. Стабілізація економіки Більш півстоліття тому англійським еконо- містом Дж. Кейнсом була створена економічна теорія ринкової економіки і на її основі розроблений ггід?од щодо аналізу проблем економічного зростання, коли попит не відповідає пропозиції, а нагромадження — по-...

Подробнее

§ 2. Бюджетні права України, Автономно? Республіки Крим та місцевих рад народних депутатів Бюджетне право України затверджено в Кон- ституції України. Відповідно до п. 4 статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить за- твердження Державного бюджету України...

Подробнее

Реферат на тему: Державна допомога сім’ям з дітьми В умовах спаду виробництва та інфляційних процесів головну увагу держава приділяє підтримці підростаючого покоління — дітям та сім’ям з дітьми. Державна допомога сім’ям з дітьми є гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей...

Подробнее

§ 3. Фінансове прогнозування і планування Управління народним господарством немож- ливе без прогнозування і планування. Так, при розробці економічних програм або бюджету необхідно зпрогнозу- вати вартісні показники для основних споживачів про- гнозної інформації. Це потребує вирішення низки пи- тань: визначення...

Подробнее

§ 2. Аудит — необхідна умова функціонування суб’єктів господарювання у ринковій економіці Надання самостійності підприємствам та ор- ганізаціям, їх приватизація і створення на їхній основі акціонерних товариств, приватних підприємств і т. п. 240 Глава II. Фінансовий контроль об’єднань й товариств...

Подробнее

§ 3. Виконання бюджету — головна мета Міністерства фінансів України Міністерство фінансів України, як орган дер- жавного управління, провадить в життя фінансову політику держави, яка є сукупністю заходів по акуму- ляції фінансових ресурсів у Державному бюджеті і бюд- жетах всієї...

Подробнее

Інформаційне забезпечення бюджетної діяльності В умовах побудови нової економічної системи є об’єктивна необхідність використовувати інформацію про результати попередньої роботи. Прийняття не- обхідного рішення з будь-якого питання діяльності структури, галузі і держави повинно здійснюватися на основі аналізу великої кількості інформації, вибору...

Подробнее

Реферат на тему: Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів Для виконання своїх функцій держава повинна мати значні грошові кошти, які утворюються за рахунок надходжень податків від населення, підприємств і організацій усіх форм власності та надходжень інших неподаткових платежів. У своїй сукупності...

Подробнее

фінанси Контрольна робота з предмету Економічний аналіз Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства План TOC \o «1-1» \h \z HYPERLINK \l «_Toc30582302» 1. Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства PAGEREF _Toc30582302 \h 3 HYPERLINK \l «_Toc30582303» 2. Розрахувати...

Подробнее

фінанси Курсова робота Управління прибутком та податковими платежами. Дивідендна політика. ЗМІСТ Вступ 1. Управління прибутком 2. Управління податковими платежами 3. Дивідендна політика Список використаних джерел ВСТУП Будь-яке підприємництво — виробниче, комерційне чи фінансово-кредитне — потребує початкового капіталу. Для того, щоб...

Подробнее
Страница 66 из 148« Первая...102030...6465666768...8090100...Последняя »