Податкова політика України. Реформування податкової політики (реферат)

0 Comment on Податкова політика України. Реформування податкової політики (реферат)

Реферат на тему: Податкова політика України. Реформування податкової політики Податкова політика України Головною метою формування податкової системи повинно бути поліпшення фінансового стану підприємств усіх форм власності, особливо пріоритетних напрямів виробництва. Регулювання нових економічних відносин потребує гнучкої податкової політики, яка дала...

Continue Reading

Фінансова система і бюджет (реферат)

0 Comment on Фінансова система і бюджет (реферат)

§ 2. Фінансова система і бюджет Головною ланкою фінансової системи є бюд- жетна система, яка організаційно залежить від форми державного устрою і, як правило, складається з держав- ного та місцевих бюджетів. Відношення між державним і місцевими бюджетами будуються на основі...

Continue Reading

Суть і функції фінансів (реферат)

0 Comment on Суть і функції фінансів (реферат)

§ 1. Суть і функції фінансів Фінанси — це економічний інститут, покли- каний оптимізувати використання вартості та її форм, які виникають в розвинутій системі товарно-грошових відносин. Окремо від грошей і руху грошових ресурсів при розподілі й перерозподілі національного доходу в...

Continue Reading

Бюджетна система України (реферат)

0 Comment on Бюджетна система України (реферат)

§ 1. Бюджетна система України Бюджетний устрій України визначається за- кріпленим Конституцією України державним ладом України та її адміністративно-територіальним поділом. Під бюджетним устроєм розуміють організацію і принципи побудови бюджетної системи, її структуру, взаємозв’язок між її окремими ланками. Державний бюджет України,...

Continue Reading

Організація виконання бюджетів (реферат)

0 Comment on Організація виконання бюджетів (реферат)

§ 1. Організація виконання бюджетів Виконання бюджету — це забезпечення повно- го і своєчасного надходження доходів по кожному дже- релу і безперебійне фінансування усіх передбачених бюджетом заходів. Від своєчасного і повного надходження доходів за- лежить безперебійне фінансування усіх галузей госпо-...

Continue Reading

Бюджетний процес (реферат)

0 Comment on Бюджетний процес (реферат)

§ 3. Бюджетний процес Бюджетний процес починається з аналізу звітних даних по виконанню Державного та місцевих бюджетів за попередні роки, з виявлення тенденцій у виконанні дохідної і видаткової частин бюджету. Де- тально аналізуються надходження по окремих податках, визначаються збільшення чи...

Continue Reading

Фінанси підприємств — провідна ланка надходжень доходів до бюджету (реферат)

0 Comment on Фінанси підприємств — провідна ланка надходжень доходів до бюджету (реферат)

Фінанси підприємств — провідна ланка надходжень доходів до бюджету Провідною ланкою фінансової системи дер- жави є фінанси підприємств усіх форм власності, які че- рез систему податків перераховуються в бюджети всіх рівнів. Тому при вивченні фінансів підприємств не- обхідно враховувати різні...

Continue Reading

Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах (реферат)

0 Comment on Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах (реферат)

§ 2. Державна податкова адміністрація — головний контролер виконання бюджетів по доходах Для забезпечення контролю за повним і своєчасним надходженням у бюджет державних податків та інших платежів Державна податкова адміністрація і її органи на місцях провадять роботу по своєчасному і...

Continue Reading

Державний Пенсійний фонд. Державний інноваційний фонд (реферат)

0 Comment on Державний Пенсійний фонд. Державний інноваційний фонд (реферат)

Державний Пенсійний фонд. Державний інноваційний фонд § 1. Державний Пенсійний фонд Відповідно до Закону про Державний бюджет- України Кабінет Міністрів України затвердив Положен- ня про Пенсійний фонд України, який є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Ка- бінетові Міністрів України. У...

Continue Reading

Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний захист ветеранів війни (реферат)

0 Comment on Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний захист ветеранів війни (реферат)

Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Соціальний захист ветеранів війни § 1. Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку Соціальний захист населення провадиться відповідним Міністерством та його управліннями в об- ластях і відділами в містах і районах...

Continue Reading