Сутність, склад і структура оборотних коштів (реферат)

0 Comment on Сутність, склад і структура оборотних коштів (реферат)

Реферат на тему: Сутність, склад і структура оборотних коштів Діяльність суб’єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється в процесі поєднання основних виробничих фондів, оборотних фондів і самої праці. Безперервність процесу виробничої та комерційної діяльності потребує постійного інвестування коштів у...

Continue Reading

Альтернативна санація (реферат)

0 Comment on Альтернативна санація (реферат)

Реферат на тему: Альтернативна санація Форма фінансової санації з допомогою власників підприємства, коли акціонер (пайовик) на добровільних засадах може зробити вибір між деномінацією чи консолідацією — з одного боку, та здійсненням безповоротної фінансової допомоги — з іншого, називається альтернативною санацією....

Continue Reading

Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств (реферат)

0 Comment on Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств (реферат)

Реферат на тему: Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств Законодавство про банкрутство має виконувати три основні функції: 1. Бути механізмом запобігання непродуктивному використанню активів підприємств. 2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають значні резерви для успішної...

Continue Reading

Комерційне кредитування підприємств (реферат)

0 Comment on Комерційне кредитування підприємств (реферат)

Реферат на тему: Комерційне кредитування підприємств Кругооборот коштів підприємства в процесі виробництва продукції, послуг та інших видів комерційної діяльності часто супроводжується тимчасовим браком фінансових ресурсів — покупець продукції з різних причин не може своєчасно розрахуватися з постачальником. Тоді виникає потреба...

Continue Reading

Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах (реферат)

0 Comment on Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах (реферат)

Реферат на тему: Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. Ця потреба є одним з об’єктів фінансового планування і відображення в обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних активів,...

Continue Reading

Оподаткування суб’єктів малого підприємництва (реферат)

0 Comment on Оподаткування суб’єктів малого підприємництва (реферат)

Реферат на тему: Оподаткування суб’єктів малого підприємництва За умов ринкової економіки важлива роль належить малому бізнесу. Його підтримка, у тім числі через систему оподаткування, є одним із способів подолання економічної кризи в економіці. На перших етапах становлення системи оподаткування в...

Continue Reading

Система міжнародних фінансів (реферат)

0 Comment on Система міжнародних фінансів (реферат)

Реферат на тему: Система міжнародних фінансів Предмет та функції міжнародних фінансів Предметом вивчення дисципліни «Міжнародні фінанси» є світові фінансові ресурси (потоки грошових коштів, активів) та система вартісних відносин, що виникає в процесі їхнього руху, злиття та диверсифікації. Міжнародні фінанси є...

Continue Reading

Зміст фінансового плану та порядок його складання (реферат)

0 Comment on Зміст фінансового плану та порядок його складання (реферат)

Реферат на тему: Зміст фінансового плану та порядок його складання За ринкової економіки для вирішення виробничих та комерційних завдань, які потребують вкладання коштів, необхідною є розробка внутрішньофірмового документа — бізнес-плану. Бізнес-план має: давати конкретні уявлення про те, як функціонуватиме підприємство,...

Continue Reading

Фінансові джерела санації підприємств (реферат)

0 Comment on Фінансові джерела санації підприємств (реферат)

Реферат на тему: Фінансові джерела санації підприємств План Форми фінансової санації Внутрішні джерела фінансової санації Форми фінансової санації Головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових ресурсів для: Відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності. Формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-технічного...

Continue Reading

Умови та порядок отримання банківського кредиту (реферат)

0 Comment on Умови та порядок отримання банківського кредиту (реферат)

Реферат на тему: Умови та порядок отримання банківського кредиту Підприємства отримують кредити на умовах терміновості, повернення, цільового характеру, забезпечення, платності. Принцип терміновості означає, що кредит має бути погашений у визначений термін. Дотримання цього принципу відкриває кожному окремому підприємству можливості для...

Continue Reading