Зміст, завдання та методи фінансового планування (реферат)

0 Comment on Зміст, завдання та методи фінансового планування (реферат)

Реферат на тему: Зміст, завдання та методи фінансового планування Планування було прерогативою командно-адміністративної системи. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет, величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. Сума...

Continue Reading

Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства (реферат)

0 Comment on Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства (реферат)

Реферат на тему: Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства Розглянемо тепер комплекс санаційних заходів, спрямованих на реструктуризацію пасивів підприємства. Ці заходи пов’язані зі зміною розмірів та структури фінансових джерел формування активів. Маючи збитки, підприємства, як правило, не заінтересовані показувати їх...

Continue Reading

Знос і амортизація основних засобів (реферат)

0 Comment on Знос і амортизація основних засобів (реферат)

Реферат на тему: Знос і амортизація основних засобів Як уже було сказано, розрізняють два види зносу основних засобів — фізичний і моральний. Фізичний знос — це поступова втрата основними засобами споживної вартості в процесі експлуатації, тобто суто матеріальний знос їх...

Continue Reading

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне врегулювання господарських спорів (реферат)

0 Comment on Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне врегулювання господарських спорів (реферат)

Реферат на тему: Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Арбітражне врегулювання господарських спорів Коли підприємство має високий рівень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, не оплачені в строк, то в рамках рефінансування заборгованості проводиться комплекс процедур щодо її примусового стягнення, у тім...

Continue Reading

Ринок міжнародних інвестицій (реферат)

0 Comment on Ринок міжнародних інвестицій (реферат)

Реферат на тему: Ринок міжнародних інвестицій Іноземні інвестиції Іноземні інвестиції — це сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти інвестування іноземними інвесторами для отримання прибутку. До майнових та інтелектуальних цінностей відносять гроші, цільові банківські депозити, цінні папери,...

Continue Reading

Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин (реферат)

0 Comment on Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин (реферат)

Реферат на тему: Регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів Міжнародне фінансове право — це система юридичних принципів та норм, що регулюють міжнародні фінансові відносини. Залежно від сфер дій розрізняють міжнародне публічне право та міжнародне...

Continue Reading

Санаційний аудит (реферат)

0 Comment on Санаційний аудит (реферат)

Реферат на тему: Санаційний аудит План санації Розробка плану фінансового оздоровлення здійснюється, як правило, фінансовими та контролінговими службами підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, представниками потенційного санатора, незалежними аудиторськими та консалтинговими фірмами. Об’єктами планування є фiнансовi, виробничі та трудові ресурси...

Continue Reading

Валютні ринки та валютні операції (реферат)

0 Comment on Валютні ринки та валютні операції (реферат)

Реферат на тему: Валютні ринки та валютні операції Валютний ринок: поняття, основні категорії Валютний ринок — це: офіційні центри, де здійснюється купівля-продаж іноземних валют за національну, за курсом, що складається на базі попиту та пропозиції; сфера економічних відносин, що виникають за...

Continue Reading

Мирова угода. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) (реферат)

0 Comment on Мирова угода. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) (реферат)

Реферат на тему: Мирова угода. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) Поряд із можливістю участі кредиторів у санації боржника поза провадженням справи про банкрутство, у законодавствах багатьох країн передбачено можливу участь кредиторів у фінансовому оздоровленні неспроможного підприємства...

Continue Reading

Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення (реферат)

0 Comment on Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення (реферат)

Реферат на тему: Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення У вітчизняній науково-практичній літературі поняттю «санаційний аудит» дотепер приділялося дуже мало уваги. Такий стан речей пояснюється тим, що багато економістів не бачать істотної різниці між звичайним аудитом та аудитом, який...

Continue Reading