Реферат на тему: Особливості функціонування євроринку Євроринок Євроринок — частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-кредитні операції в євровалютах. Євровалюта — це строковий депозит, що знаходиться в банку, розташованому за межами країни, в якій випускається дана валюта. Фактори розвитку...

Подробнее

Реферат на тему: Економічна сутність санації підприємств Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. В чому ж суть фінансової санації підприємств? Термін «санація» походить від латинського «sanare» і перекладається як оздоровлення або видужання. Економічний...

Подробнее

Реферат на тему: Світовий фінансовий ринок та його структура Фінансові ресурси світового господарства Фінансові ресурси — капітал у грошовій формі (фінансові активи, фінанси). У світовому господарстві постійно відбувається переливання грошового капіталу, що формується в процесі кругообігу капіталу. Фінансові ресурси належать приватним...

Подробнее

Реферат на тему: Необхідність та сутність кредитування підприємств План Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів Класифікація кредитів, що надаються підприємствам 1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність залучення кредитів Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного використання різноманітних...

Подробнее

Реферат на тему: Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК) Пряме зарубіжне інвестування Інвестиційна діяльність компанії за кордоном вважається прямим зарубіжним інвестуванням, якщо здійснюється контроль через володіння значною частиною акціонерного капіталу реципієнта інвестицій, частина капіталу виробництва (продажу) компанії переміщується до іншої країни (країни-реципієнта...

Подробнее

Реферат на тему: Державне кредитування підприємств Державний кредит — це економічні відносини, які виникають між підприємством і державою внаслідок купівлі першим державних цінних паперів (підприємство стає кредитором держави), а також унаслідок одержання бюджетних і позабюджетних кредитів (підприємство стає позичальником).* Державне...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово неспроможних підприємств. Так, 1993 року збитковим було кожне дванадцяте підприємство, 1994-го — кожне дев’яте, 1995-го — кожне...

Подробнее

Реферат на тему: Платежі за ресурси Виробничо-господарська діяльність суб’єктів господарювання пов’язана із залученням значних матеріальних ресурсів. Ефективність їх використання справляє безпосередній вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємств. В ефективному використанні цих ресурсів заінтересоване й суспільство в цілому. З метою раціонального...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка фiнансового стану пiдпpиємства, її необхiднiсть i значення За умов пеpеходу економiки Укpаїни до pинкових вiдносин, суттєвого pозшиpення пpав пiдпpиємств у галузi фiнансово-економiчної дiяльностi значно зpостає pоль своєчасного та якiсного аналiзу фiнансового стану пiдпpиємств, оцiнки їхньої лiквiдностi,...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансова участь персоналу в санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств Загроза банкрутства й зумовлені цим негативні економічні та соціальні наслідки змушують персонал, що працює на підприємстві, робити свій внесок у фінансування санації. Основною причиною фінансової участі...

Подробнее
Страница 47 из 148« Первая...102030...4546474849...607080...Последняя »