Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації (реферат)

0 Comment on Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації (реферат)

Реферат на тему Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки в умовах глобалізації Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи Донедавна такі поняття як „економічна безпека” та „фінансова безпека” практично не використовувалися в економічній науці, а тим паче не...

Continue Reading

Урегулювання світової кризи заборгованості: дефолти суверенних бор¬жників та проблеми фінансової безпеки держав (реферат)

0 Comment on Урегулювання світової кризи заборгованості: дефолти суверенних бор¬жників та проблеми фінансової безпеки держав (реферат)

Реферакт на тему Урегулювання світової кризи заборгованості: дефолти суверенних боржників та проблеми фінансової безпеки держав Перехід питань управління зовнішнім державним боргом у розряд першочергових зумовлюють необхідність розробки і проведення системи заходів щодо врегулювання проблеми зовнішньої заборгованості. Відсутність досвіду в України...

Continue Reading

Бюджетна безпека: питання теорії і практики. Загрози бюджетній безпеці (реферат)

0 Comment on Бюджетна безпека: питання теорії і практики. Загрози бюджетній безпеці (реферат)

Реферат на тему Бюджетна безпека: питання теорії і практики. Загрози бюджетній безпеці Основними загрозами бюджетній безпеці держави є: падіння виробництва в основних галузях народного господарства; зменшення рентабельності і зростання збитковості господарюючих суб’єктів; недостатнє або несвоєчасне наповнення джерел покриття бюджетного дефіциту;...

Continue Reading

Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави (реферат)

0 Comment on Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави (реферат)

Реферат на тему Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави Перш за все слід звернути увагу на необхідність розмежування понять „фінансова безпека держави” що характеризує динамічний розвиток фінансової системи та „забезпечення фінансової безпеки держави” як сукупності організаційно-правових відносин. Забезпечення...

Continue Reading

Фінансова безпека фондового і страхового ринку (реферат)

0 Comment on Фінансова безпека фондового і страхового ринку (реферат)

Реферат на тему Фінансова безпека фондового і страхового ринку Фінансова безпека фондового ринку Фондовий ринок (ринок цінних паперів) є складовою фінансового ринку держави. Його структуру можна подати наступним чином: Рис. 1. Структура фондового ринку Предметом торгівлі на фондовому ринку...

Continue Reading

Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки (реферат)

0 Comment on Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки (реферат)

Реферат на тему Наднаціональні та суспільні інститути у забезпеченні глобальної та європейської безпеки План 1. Основні концепції забезпечення фінансової безпеки регіону 2. Принципи забезпечення фінансової безпеки регіону 3. Критерії оцінки фінансової безпеки регіону Література 1. Основні концепції забезпечення фінансової безпеки...

Continue Reading

Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості (реферат)

0 Comment on Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості (реферат)

Реферат на тему Соціальні індикатори фінансової безпеки особистості Перехід українського суспільства у якісно новий стан закономірно пов’язаний із кардинальними змінами в соціальній сфері. На першому етапі ці зміни неминуче супроводжуються руйнацією соціального організму й одночасним формуванням ядра нових соціально-економічних відносин....

Continue Reading

Фінансова безпека підприємства (реферат)

0 Comment on Фінансова безпека підприємства (реферат)

Реферат на тему Фінансова безпека підприємства План 1. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства 2. Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його фінансової безпеки 3. Індикатори фінансової безпеки підприємства 4. Рівні фінансової безпеки підприємства Література 1. Теоретичні засади фінансової безпеки підприємства...

Continue Reading

Фінансова безпека інвестиційної безпеки (реферат)

0 Comment on Фінансова безпека інвестиційної безпеки (реферат)

Реферат на тему Фінансова безпека інвестиційної безпеки План Інвестиційний клімат та його вплив на інвестиційну безпеку держави 2. Страхування інвестиційних ризиків Література 1. Інвестиційний клімат та його вплив на інвестиційну безпеку держави Інвестиційний клімат – це рівень досягнення потенційних можливостей...

Continue Reading

Фінансова безпека банківської діяльності (реферат)

0 Comment on Фінансова безпека банківської діяльності (реферат)

Реферат на тему Фінансова безпека банківської діяльності План 1. Характеристика найбільш поширених і небезпечних незаконних операцій в банківській системі та боротьба з ними 2. Індикатори фінансової безпеки банківської системи Література 1. Характеристика найбільш поширених і небезпечних незаконних операцій в банківській системі...

Continue Reading