Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення (реферат)

0 Comment on Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення (реферат)

Контроль та аудит іноземних інвестицій: необхідність і технологія здійснення Економічний розвиток України на сучасному етапі великою мірою залежить від вирішення проблеми зростання капітальних вкладень в основні галузі виробництва. Політичні перегони, прийняття непродуманих політичних рішень, що інколи мали суто по-пулістичний характер...

Continue Reading

Аудит витрат в обґрунтуванні тарифів на житлово-комунальні послуги (реферат)

0 Comment on Аудит витрат в обґрунтуванні тарифів на житлово-комунальні послуги (реферат)

Аудит витрат в обґрунтуванні тарифів на житлово-комунальні послуги Створення і впровадження механізму регіонального державного ціноутворення на житлово-комунальні послуги, який спроможний забезпечити фінансово-економічну стабільність підприємств-виробників таких послуг, сприяти підвищенню їх якості та зняттю соціальної напруги в суспільстві, є найважливішим завданням, що...

Continue Reading

Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки (реферат)

0 Comment on Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки (реферат)

Олексій Анциферов: життєвий шлях і внесок у розвиток фінансової науки Негативні наслідки нинішньої фінансової кризи засвідчили значимість фінансових проблем у житті незалежної України й кожного її громадянина, а невпевненість у діях окремих фінансових інститутів вказує на те, що за роки...

Continue Reading

Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні (реферат)

0 Comment on Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні (реферат)

Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні На території Полтавської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Таврійської губерній з 1870 р. діяла «Пенсійна каса народних вчителів і вчительок», досвід якої було узагальнено Д. Є. Любченком — автором підручника з пенсійної справи у Москві 1913...

Continue Reading

Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій у дорожнє господарство України (реферат)

0 Comment on Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій у дорожнє господарство України (реферат)

Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій у дорожнє господарство України На сучасному етапі розвитку світового господарства іноземний сектор існує в кожній країні. При високому рівні інтернаціоналізації державних зв’язків, взаємозв’язку і взаємозалежності національних економік жодна країна не може успішно розвиватися без...

Continue Reading

Державне казначейство України — повноважний учасник бюджетного контролю (реферат)

0 Comment on Державне казначейство України — повноважний учасник бюджетного контролю (реферат)

Державне казначейство України — повноважний учасник бюджетного контролю В умовах ринкової економіки суттєво ускладнюються міжбюджетні відносини, посилюється роль податків у формуванні прибуткової частини бюджетів, об’єктивно зростає роль бюджетного контролю. Його роль знаходить вираз у формуванні умов успішної реалізації бюджетної політики...

Continue Reading

Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України (реферат)

0 Comment on Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України (реферат)

Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України Стратегічне планування передбачає системне визначення чітких цілей і завдань, які взаємопов’язані між собою і взаємоузгоджені із наявним обсягом ресурсного потенціалу. Воно залишається дієвим навіть в умовах динамічних змін ринкового середовища, оскільки наперед враховує...

Continue Reading

Сутність і функції технологічного парку як об\’єкта інноваційної інфраструктури (реферат)

0 Comment on Сутність і функції технологічного парку як об\’єкта інноваційної інфраструктури (реферат)

Сутність і функції технологічного парку як об’єкта інноваційної інфраструктури Нині Україна вважається офіційно визнаною країною із ринковою економікою, але слід зазначити, що такий статус не гарантує успішного входження держави на світовий ринок і можливості зайняти там свою нішу. Перед Україною,...

Continue Reading

Вплив фінансової кризи США на економіку України (реферат)

0 Comment on Вплив фінансової кризи США на економіку України (реферат)

Вплив фінансової кризи США на економіку України Наслідки фінансової кризи США відчули всі країни світу, в тому числі й Україна, і вони, на думку багатьох фахівців, справлятимуть певний вплив на світову економіку ще протягом 2009-2010 рр. Виникнення фінансової та економічної...

Continue Reading

Оцінка частки недержавного інвестора при здійсненні додаткової емісії акцій генеруючої компанії електроенергетики (реферат)

0 Comment on Оцінка частки недержавного інвестора при здійсненні додаткової емісії акцій генеруючої компанії електроенергетики (реферат)

Оцінка частки недержавного інвестора при здійсненні додаткової емісії акцій генеруючої компанії електроенергетики Необхідність структурної перебудови економіки України, підвищення її ефективності потребує збільшення обсягу інвестицій і їх віддачі, в тому числі і в електроенергетичній галузі. Проте, в умовах фінансової кризи ця...

Continue Reading