Детінізація фонду оплати праці та ризики формування пенсійного фонду України (реферат)

0 Comment on Детінізація фонду оплати праці та ризики формування пенсійного фонду України (реферат)

Реферат на тему: Детінізація фонду оплати праці та ризики формування пенсійного фонду України У даний момент питанням детінізації фонду оплати праці приділяється значна увага вітчизняних науковців. Це в першу чергу пов’язано зі значним дефіцитом бюджету Пенсійного фонду України, який виник...

Continue Reading

Фінансування соціальної інфраструктури села: проблеми та шляхи їх вирішення (реферат)

0 Comment on Фінансування соціальної інфраструктури села: проблеми та шляхи їх вирішення (реферат)

Реферат на тему: Фінансування соціальної інфраструктури села: проблеми та шляхи їх вирішення Реструктуризація української економіки має два рівні: державний та місцевий. Кожний з них повинен стати основою забезпечення соціальної захищеності населення на своєму рівні. Однак уряд значною мірою перекладає тягар...

Continue Reading

Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні (реферат)

0 Comment on Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні (реферат)

Реферат на тему: Модель прогнозування дохідно-видаткового розподілу в регіоні Розроблення ефективних методів прогнозування є надзвичайно важливим у контексті стратегічних завдань забезпечення сталого економічного розвитку України. Особливо це є актуальним, коли йдеться про побудову сучасної бюджетної системи і місцевих бюджетів зокрема....

Continue Reading

Діяльність комерційних банків на міжбанківському ринку конверсійних операцій (реферат)

0 Comment on Діяльність комерційних банків на міжбанківському ринку конверсійних операцій (реферат)

Реферат на тему: Діяльність комерційних банків на міжбанківському ринку конверсійних операцій Міжбанківський валютний ринок, на який припадає близько 80 % світового обороту валюти, є основою всієї системи валютних операцій і складається, не дивлячись на свою назву, не тільки з банків....

Continue Reading

Сутність та специфіка діяльності інвестиційних банків у сучасних умовах і потенціал їх створення в Україні (реферат)

0 Comment on Сутність та специфіка діяльності інвестиційних банків у сучасних умовах і потенціал їх створення в Україні (реферат)

Реферат на тему: Сутність та специфіка діяльності інвестиційних банків у сучасних умовах і потенціал їх створення в Україні Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. в Україні можуть функціонувати банки як універсальні або...

Continue Reading

Проблеми фінансової децентралізації в Україні (реферат)

0 Comment on Проблеми фінансової децентралізації в Україні (реферат)

Реферат на тему: Проблеми фінансової децентралізації в Україні За роки незалежності в Україні відбулися суттєві зміни в економічній, соціальній і, особливо, духовній сферах нашого суспільства. Зроблені вагомі зрушення у напрямі ринкового господарювання – проведена масова приватизація об’єктів, створюється відповідна інфраструктура...

Continue Reading

Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців (реферат)

0 Comment on Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців (реферат)

Реферат на тему: Проблеми управління державними фінансами при формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення на підготовку фахівців Загальні правові й економічні засади формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній) основі замовлень держави на підготовку спеціалістів у закладах професійно-технічної та вищої...

Continue Reading

Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні (реферат)

0 Comment on Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні (реферат)

Реферат на тему: Грошово-кредитна політика – теоретичні засади та практичні аспекти її функціонування в Україні Становлення України як незалежної держави стало початком розбудови її власної економічної та фінансово-кредитної системи. 20 березня 1991 р. Верховною Радою України було прийнято Закон “Про...

Continue Reading

Ефективність банківських програм споживчого кредитування (реферат)

0 Comment on Ефективність банківських програм споживчого кредитування (реферат)

Реферат на тему: Ефективність банківських програм споживчого кредитування Програми споживчого кредитування відіграють важливу роль у проведенні банківських операцій. Портфелі споживчих кредитів українських банків на 45–50 відсотків складаються з „автокредитів”. Вітчизняні комерційні банки прагнуть до збільшення обсягів кредитування за такими програмами....

Continue Reading

Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств (реферат)

0 Comment on Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств (реферат)

Реферат на тему: Шляхи зміцнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств У результаті проведення державою аграрної реформи аграрні товаровиробники змогли стати повноправними учасниками ринкових економічних відносин, визначити своє становище не як збиткових, а дійсно самостійних, ініціативних, прибуткових суб’єктів підприємницької діяльності. Очевидними стали...

Continue Reading