Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності (реферат)

0 Comment on Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності (реферат)

Реферат на тему: Фіскальна ефективність зміни податкових ставок залежно від форми власності Уже другий рік в Україні функціонує система оподаткування, в якій податкові ставки залежать від форми власності. У цьому випадку мається на увазі, що підприємства, які є власністю держави,...

Continue Reading

Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України (реферат)

0 Comment on Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України (реферат)

Реферат на тему: Умови залучення іноземних інвестицій в економіку України Обсяг іноземних інвестицій – один з показників, що характеризують ступінь інтеграції країни у світове співтовариство і залежать від привабливості об’єкта інвестування. Одержання іноземних інвестицій, умови їх залучення – це фактори,...

Continue Reading

Легалізації коштів через систему страхування (реферат)

0 Comment on Легалізації коштів через систему страхування (реферат)

Реферат на тему: Легалізації коштів через систему страхування Відмивання грошей – це всесвітнє явище. Воно прямо пов’язано з діяльністю організованої злочинності. Відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, надається легальний характер. Страхування також часто використовується з метою відмивання грошей. У даний час...

Continue Reading

Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності (реферат)

0 Comment on Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності (реферат)

Реферат на тему: Імовірнісно-автоматне моделювання як інструмент наукового обґрунтування банківської діяльності Банківська система є одним із стимулюючих факторів розвитку економіки країни. Під час виконання таких своїх основних функцій, як концентрація, інвестиція i перерозподіл капіталу, банки не тільки займаються координацією економічних...

Continue Reading

Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку (реферат)

0 Comment on Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку (реферат)

Реферат на тему: Методика визначення балансового прибутку відповідно до нових стандартів бухгалтерського обліку З моменту введення в дію Законів України “Про оподаткування прибутку підприємств” і “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” об’єктом оподаткування прибутку підприємств є прибуток,...

Continue Reading

Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку (реферат)

0 Comment on Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку (реферат)

Реферат на тему: Напрями удосконалення інституційної інфраструктури фондового ринку Удосконалення організаційної структури фондового ринку є одним з основних напрямів підвищення ефективності функціонування української економіки. Досвід розвинених, а також постсоціалістичних країн свідчить, що державне регулювання становить найважливі-ший фактор розвитку фондового ринку....

Continue Reading

Модель комерційного банку з урахуванням ліквідності (реферат)

0 Comment on Модель комерційного банку з урахуванням ліквідності (реферат)

Реферат на тему: Модель комерційного банку з урахуванням ліквідності Ліквідність комерційного банку грає одну з головних ролей в управлінні активами і пасивами, оскільки вона означає можливість вчасного забезпечення виконання зобов’язань комерційного банку перед своїми клієнтами. Сама ліквідність залежить від багатьох...

Continue Reading

Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні (реферат)

0 Comment on Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні (реферат)

Реферат на тему: Досвід іпотечного кредитування у розвинених країнах та можливості його застосування в Україні З 1 січня 2004 року Україна отримала новий виток розвитку іпотечних відносин. Набрали чинності закони України “Про іпотеку”, “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним...

Continue Reading

Роль спеціалізованої державної податкової інспекції у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку (на прикладі запорізької області) (реферат)

0 Comment on Роль спеціалізованої державної податкової інспекції у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку (на прикладі запорізької області) (реферат)

Реферат на тему: Роль спеціалізованої державної податкової інспекції у фінансовому забезпеченні регіонального розвитку (на прикладі запорізької області) Продовжуючи практичне впровадження Програми модернізації податкової служби в 2001 році, в податкових органах проходила організаційна концентрація на найбільш масштабних проблемах. Новацією в роботі...

Continue Reading

Фіскальні аспекти залучення іноземного капіталу (реферат)

0 Comment on Фіскальні аспекти залучення іноземного капіталу (реферат)

Реферат на тему: Фіскальні аспекти залучення іноземного капіталу Входження України у світовий економічний простір на засадах партнерства не може відбутися без створення інтегрованих підприємницьких структур. Безумовно, великий бізнес прагне передбачати перспективи, прорахувавши як виграші, так і втрати від реалізації своїх...

Continue Reading