Реферат на тему: Теоретичні основи регіональної податкової політики Регіональна податкова політика як наукова категорія відображає систему заходів державних та місцевих органів влади, направлених на удосконалення системи оподаткування регіонів з урахуванням їх податкоспроможності. Вона, з одного боку, відображає механізми державного регулювання...

Подробнее

Реферат на тему: Валютна інтервенція як інструмент державного регулювання обмінного курсу Соціально-економічний розвиток країни багато в чому визначається ефективністю використання ринкових і державних важелів управління. Співвідношення між ними визначається рівнем зрілості економічних і політичних відносин. У країнах з незрілою ринковою...

Подробнее

Реферат на тему: Цільові режими монетарної політики: світовий досвід У кінці 1980-х рр. минулого століття монетарна політика більшості розвинених країн і тих, що розвиваються, пережила період структурного та інституційного перелому. Протягом цього періоду значно посилилася роль цінових показників при формулюванні...

Подробнее

Реферат на тему: Формування доходів місцевих бюджетів На сучасному етапі трансформації економіки та бюджетної системи України гострою залишається проблема міжбюджетних відносин. Економічна сутність місцевих бюджетів полягає у формуванні грошових фондів та їхньому цільовому використанні. Вони зобов’язані забезпечувати необхідними коштами фінансування...

Подробнее

Реферат на тему: Фіскальні платежі за користування землями лісогосподарського призначення: нові підходи Україна має досить строкаті природнокліматичні умови, не завжди сприятливі для розвитку лісівництва як галузі рослинництва. Але на значній частині території, у межах Полісся, Карпатського регіону і Лісостепової зони,...

Подробнее

Реферат на тему: Управління фінансами неприбуткових організацій При реалізації проголошеної стратегії побудови економіки ринкового типу в Україні виникло ряд проблем, пов’язаних зі стабілізацією фінансової системи. Особливе місце у цій групі проблем займає питання фінансового забезпечення соціальної сфери. Дві основні форми...

Подробнее

Реферат на тему: Концептуальні проблеми аналізу кредитних операцій у комерційному банку Проблема структурної макроекономічної трансформації економіки України та подальшого переходу до довгострокового економічного зростання на новій інноваційно-інвестиційній моделі розвитку потребує підвищення ефективності роботи грошово-кредитної системи країни. На сьогодні ситуація в...

Подробнее

Реферат на тему: Фінансові інститути ринку рейтингових послуг України В Україні на сьогодні розгортається підготовча робота щодо задоволення потреб учасників ринку у рейтингових послугах, зокрема в частині запровадження практики рейтингування як постійного фінансового сервісу. У той же час подальшого розвитку...

Подробнее

Реферат на тему: Оптимізація активно-пасивних операцій на основі імовірнісно-автоматного моделювання в банківській справі Дуже часто в людській діяльності поняття „активність” полягає у більш енергійній діяльності, а „пасивність” – у бездіяльності. Так, активна людина схильна більше до ризику, до різного роду...

Подробнее

Реферат на тему: Стан і перспективи формування систем ризик-менеджменту в банках України На сьогодні набуло актуальності формування ефективної системи ризик-менеджменту в банках України. Липнева криза 2004 року банківської системи Росії та криза жовтня-грудня 2004 року в Україні показали, що лише...

Подробнее
Страница 30 из 148« Первая...1020...2829303132...405060...Последняя »