Грошові фонди та фінансові ресурси (реферат)

0 Comment on Грошові фонди та фінансові ресурси (реферат)

Реферат на тему: Грошові фонди та фінансові ресурси Фінанси — це кровоносна система економічного базису, яка забезпечує життєдіяльність підприємництва. Рух коштів, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і ним же завершується кругооборот засобів підприємства,...

Continue Reading

Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення (реферат)

0 Comment on Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення (реферат)

Реферат на тему: Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення 1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють Нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансове неспроможних підприємств. Так, 1993 року збитковим було...

Continue Reading

Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі (реферат)

0 Comment on Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі (реферат)

Реферат на тему: Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі Важливим елементом санаційного аудиту є аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства на предмет відповідності фактичного стану даним, відображеним у санаційній концепції. У процесі аналізу виявляються також сильні та слабкі сторони виробничої...

Continue Reading

Бюджетний менеджмент: проблеми та перспективи (реферат)

0 Comment on Бюджетний менеджмент: проблеми та перспективи (реферат)

Реферат на тему: Бюджетний менеджмент: проблеми та перспективи Для процвітання та розвитку України важливою умовою є стабілізація бюджетної системи в країні. Тому головним завданням у державі є удосконалення основних механізмів бюджетного менеджменту. Ефективність управління бюджетом у ринкових відносинах має вирішальну...

Continue Reading

Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень (реферат)

0 Comment on Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень (реферат)

Реферат на тему: Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень Реформування бюджетно-податкової системи України збіглося у часі з необхідністю розробки нової моделі міжнародної взаємодії регіонів, побудованої на принципах економічного лібералізму. Розвиток національної економіки забезпечується стабільними надходженнями...

Continue Reading

Система вирівнювання місцевих бюджетів (на прикладі М. Славутича) (реферат)

0 Comment on Система вирівнювання місцевих бюджетів (на прикладі М. Славутича) (реферат)

Реферат на тему: Система вирівнювання місцевих бюджетів (на прикладі М. Славутича) Одним із найбільш успішних проектів реформування соціально-економічного сектора України та його трансформації до ринкових відносин є, на нашу думку, прийняття і впровадження в 2001 році Бюджетного кодексу України, який...

Continue Reading

Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів (реферат)

0 Comment on Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів (реферат)

Реферат на тему: Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів У розвинених ринкових економіках світу реформування системи пенсійного забезпечення, яке розпочалося наприкінці ХХ сторіччя, відбувається шляхом заміщення солідарної системи пенсійного забезпечення накопичувальною. Так, пенсійна система Великобританії складається з трьох рівнів: система державного...

Continue Reading

Фінансування інноваційної діяльності в Україні (реферат)

0 Comment on Фінансування інноваційної діяльності в Україні (реферат)

Реферат на тему: Фінансування інноваційної діяльності в Україні Наука та інновації в ХХІ столітті значною мірою визначають процес економічного розвитку держави. Створення та успішне застосування різноманітних нововведень дозволяє істотно змінити обсяги та якість виробництва і споживання, різко підвищити продуктивність праці,...

Continue Reading

Місце і стан неторгових операцій в діяльності комерційних банків України (реферат)

0 Comment on Місце і стан неторгових операцій в діяльності комерційних банків України (реферат)

Реферат на тему: Місце і стан неторгових операцій в діяльності комерційних банків України Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується подальшим розвитком всебічних взаємозв’язків і взаємозалежності між національними економіками. Показниками цих взаємовідносин є не лише вартісні та фізичні обсяги експорту та...

Continue Reading

Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів (реферат)

0 Comment on Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів (реферат)

Реферат на тему: Моделювання кредитного ризику за допомогою імовірнісних автоматів Від того, наскільки ефективно розпоряджатиметься своїми резервами банк, залежатиме його майбутнє, і майбутнє країни, у якій він знаходиться. Не останній вплив на розпорядження засобами здійснює кредитний ризик. Кредитний ризик у...

Continue Reading