Дипломна робота на тему: Методика та організація обліку фінансових результатів у системі фінансового обліку та відображення їх у звітності (на прикладі спиртзаводу) Зміст Вступ Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Характеристика нормативної бази з питань дослідження. 1.2. Суть та...

Подробнее

Реферат на тему: Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства Розглянемо тепер комплекс санаційних заходів, спрямованих на реструктуризацію пасивів підприємства. Ці заходи пов’язані зі зміною розмірів та структури фінансових джерел формування активів. Маючи збитки, підприємства, як правило, не заінтересовані показувати їх...

Подробнее

Реферат на тему: Лізингове кредитування підприємств За економічної кризи більшість підприємств України неспроможна власними коштами здійснювати технічне оновлення виробництва. Відтак виникає об’єктивна необхідність розвитку лізингового бізнесу, що уможливлює залучення приватних інвестицій для фінансової підтримки підприємств, особливо у сфері малого та...

Подробнее

Реферат на тему: Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані: — балансу (форма № 1); — звіту про фінансові результати (форма № 2); — звіту про рух грошових коштів (форма № 3);...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення У вітчизняній науково-практичній літературі поняттю «санаційний аудит» дотепер приділялося дуже мало уваги. Такий стан речей пояснюється тим, що багато економістів не бачать істотної різниці між звичайним аудитом та аудитом, який...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери,...

Подробнее

Реферат на тему: Зміст, завдання та методи фінансового планування Планування було прерогативою командно-адміністративної системи. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми HYPERLINK «http://click01.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyK4HGCpNplf*IxE4-FQNOn3AKC1kZ 4DBE2hSBeYQLrHRy*Aqrck4TAu0JkDzRFZn2x6t5SL0ylU1LwTOSfhm*YRjcPR9Wqk9K52Vk Q0lXZt*YgmAHjRydHkz4MGDEJJptN6mA7*jN8KGVrwfDvXDMmkgxt4xXF9IyP9FT7wIeA-5y cNnAkEGVAip93eZTvPU3J6uZ58KW4vQXDbUB4*m1SPQOYtRz2J6UVzV1cy0z-aTMYsP4souB 6eQJEWnhGr0sWHjmV5aeB5YtF1wepOkSqV*iMF2yvqlc6ekcamQz952yemOnmzdn6myUSMbp e3WReuuSdxtVLtmgyeLg9-R5bT5WHDuAccaQ5HyXbEHXbvenqo3ODXTvWfWX*TXxcV8u6faw UPnZAbVQUhsGtj*dnDlxhbpu-O2uXhu-36d8YHkSVWe3yigaT-mCnPd1ymnmNcnCoV2UtUnt 0KjajYvvkl51PHPVncrqO1AvwELwkEUVqZXfqsmiJhYsQA*CMUYHhXhC*4» \t «_blank» платеж ів...

Подробнее

Реферат на тему: Прибуток від реалізації продукції та його формування Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб’єктів господарювання. Прибуток є складовою частиною виручки від реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність і функції фінансів підприємств Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід...

Подробнее

Реферат на тему: Розрахункові й касові операції План 1. Сутність грошових розрахунків підприємств 2. Безготівкові й готівкові розрахунки 3. Проведення касових операцій 4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття Література 1. Сутність грошових розрахунків підприємств У процесі купівлі-продажу товарів,...

Подробнее
Страница 26 из 148« Первая...1020...2425262728...405060...Последняя »